Tota activitat sanitària implica el risc que es produeixin esdeveniments adversos, alguns dels quals són inevitables, però molts d’altres són evitables. Un gran nombre de persones són ateses i tractades cada dia a l’atenció primària de Mallorca, i totes estan exposades al risc que es produeixin esdeveniments adversos, que afecten no només els pacients i les seves famílies sinó també els professionals. Malgrat la traça dels professionals sanitaris, aquest risc és inherent a tota activitat sanitària ateses la complexitat i les característiques especials, la introducció de noves tecnologies i l’increment constant de l’ús dels serveis sanitaris.

 

Una de les línies estratègiques de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca és millorar la seguretat dels pacients basant-nos en dos conceptes clau per minimitzar els riscs derivats de l’activitat sanitària: primum non nocere (abans que res, no fer mal) i ser capaços d’aprendre dels errors. L’objectiu principal és prevenir els errors i els esdeveniments adversos derivats de l’activitat sanitària a fi d’oferir una atenció primària més segura.

 

En el nostre àmbit, els estudis conclouen que, tot i que la pràctica sanitària és relativament segura, la prevenció d’esdeveniments adversos es perfila com una estratègia prioritària a causa de l’alt percentatge d’esdeveniments evitables. Per aquesta raó és prioritari incidir en aspectes essencials, com ara la instauració de pràctiques segures que redueixin la probabilitat que es produeixin esdeveniments adversos, fomentar la cultura de la seguretat del pacient entre els mateixos pacients i també entre els professionals i garantir la formació sobre la de detecció d’errors, sobre el registre sistemàtic d’aquests i sobre l’anàlisi de les causes com a eina d’aprenentatge per als professionals.

 

Aquest Pla Estratègic de Seguretat del Pacient 2019-2023 marca el rumb que ens hem fixat: oferir una atenció sanitària més segura.

 

 

 INTRODUCCIÓ

 Línies estratègiques

 
 

 

 

  1. CULTURA DE SEGURETAT DEL PACIENT

 

 

  2. UNITAT DE GESTIÓ DELS RISCS

 

 

 

  3. COMUNICACIÓ ENTRE PROFESSIONALS I PACIENT

 

 

 

  4. CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL

                                                       

                                   5. PRÀCTIQUES SEGURES

 

 

       5.1  Identificació inequívoca de pacients

 

 

       5.2  Cures segures: úlceres per pressió

 

 

       5.3  Ús segur dels medicaments

 

 

       5.4  Prevenció d’infeccions

 

 

       5.5  Cirurgia menor segura

 

 

 

 6. ENTORN SEGUR

 

 

 

 7. EVITAR INTERVENCIONS INNECESSÀRIES

 

 

 

 8. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓ

 

 

 

 9. PACIENTS PER LA SEGURETAT DEL PACIENT

 

 GLOSSARI

 

 BIBLIOGRAFIA

   
0
0
0
s2sdefault