Comissió Tècnica Autonòmica Programa Pacient Actiu de les Illes Balears 

Data de constitució: 22 de març de 2016

 

 Persones que la componen: 

 • Aquesta Comissió té representació de totes les illes i de tots els sectors implicats. En ella hi ha membres procedents de: 

   

  • Servei de Salut (Ibsalut) 
  • Gabinet Tècnic d’Atenció Primària 
  • Atenció Primària de Mallorca 
  • Les subcomissions del Programa en cadascun dels hospitals públics de Mallorca 
  • Direcció General de Salut Pública y Participació 
  • Àrea de Salut de Menorca 
  • Àrea de Salut de Eivissa i Formentera 
  • Pacients actius/ves i persones cuidadores actives formadores, tant si pertanyen a associacions de pacients com si no. 

    

  Actualment els membres són: 

  • Cristina María Alfaro Gómez. Subdirecció d’Infermería Gerència Atenció Primària de Mallorca. 
  • Clara Vidal Thomás. Infermera, Gabinet Tècnic Atenció Primària de Mallorca. 
  • Rosa Duro Robles. Subdirecció Assitencial d’Humanització, Atenció a l’usuari i Formació, Serveis de Salut de les Illes Balears. 
  • María José Sastre Perea. Infermera Atenció Primària, CS Coll d’en Rebassa, Atenció Primària de Mallorca.  
  • Yolanda Cáceres Teijeiro. Infermera Atenció Primària. Equip coordinador Programa Pacient Actiu. 
  • Llucia Moreno Sancho. Infermera Atenció Primària. Equip coordinador Programa Pacient Actiu.. Coordinadora Programa Pacient Actiu. 
  • Patricia Roa Díez. Infermera Atenció Primària. Equip coordinador Programa Pacient Actiu. 
  • Elena Cabeza Irigoyen. Cap de Promoció de Salut de la Direcció de General de Salut Pública y Participació (DGSP). 
  • Nuria Caravaca Sendra. Infermera UDHICAP Atenció Primària Mallorca. 
  • Biel Lliteras Fleixas. Coordinador CS Migjorn (Llucmajor), Atenció Primària de Mallorca. 
  • Joana Palleras Cardell. Treballadora Social assistencial Gerància Atenció Primària Mallorca 
  • Txema Coll Benejam. Director mèdic d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca. 
  • Elena Muñoz Seco. Metgessa de família de l’Àrea de Salut de Menorca. 
  • Jean Philippe Baena Lointier. Subdirector d’Infermería de Atenció Primària. Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. 
  • Matías Torrent Quetglas. Metge, Tècnic de Salut i Responsable de Formació de l’Àrea de Salut de Menorca. 
  • Antonia Fuster Gomila. Pneumòloga de l’Hospital Universitari Son Llàtzer. 
  • Lucía Pereyra Bortagaray. Supervisora Planta Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital de Manacor. 
  • Catalina Balaguer Balaguer. Pneumòloga de l’Hospital Comarcal d’Inca. 
  • María Viña García-Bericua. Subdirecció d’Infermería, Hospital Universitari Son Espases. 
  • Daniel Gallego Zurro. Pacient actiu. President d’ALCER Nacional i membre d’ALCER Illes Balears. 
  • Pere Castell Oliver. Pacient actiu. 
  • Valentí Oller Lozano. Pacient actiu. 
  • Sebastià Avellà Gual. Pacient actiu. 
  • José Mulet Mayol. Pacient actiu. 
  • Nuria Martínez García. Pacient actiu. 
  • Isabel Pérez Fernández. Pacient actiu. 
  • Álvaro Blanco Fernández. Pacient actiu. 
  • Mar Valero, departament de comunicació de la Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM).

  

 Objectius

General: 

Dur a terme accions per a la correcta implementació del Programa Pacient Actiu de les Illes Balears. 

Específics: 

 • Elaborar els documents continguts al Programa Pacient Actiu.  
 • Elabora un pla de captació i formació per als i les professionals de la salut dels diferents àmbits sanitaris (atenció primària i atenció hospitalària). 
 • Elaborar un pla de captació i formació per als pacients actius/ves i persones cuidadores actives formadores. 
 • Facilitar l’execució/aplicació del Programa als centres de salut, centres hospitalaris i altres institucions. 
 • Assesorar als i les professionals per a una bona execució del del Programa  Pacient Actiu. 
 • Revisar y avaluar les activitats realitzades amb les persones referents del Programa tant a atenció primària com a atenció hospitalària. 
 • Recollir i analitzar les propostes de millora dels centres de salut, institucions i dels pacients i persones cuidadores que participen en el Programa.  
 • Aplicar les propostes si són adequadas y resoldre les dificultats que puguin surgir. 
 • Crear aliances amb les associacions de pacients, societats científiques i altres, perquè el Programa de l'atenció d'acord amb les demandes de la població. 
 • Aplicar propostas si escau i resoldre les dificultats. 

  

 Funcionamient 

  

 • Es realitzaran un mínim de tres reunions ordinàries a l'any, per a les quals s'ha d'establir un ordre del dia consensuat pels membres de la Comissió Tècnica. Una vegada realitzada la reunió, s'estendrà l'acta corresponent i s'enviarà a cada membre. 
 • Es redactarà una memòria anual de les activitats realitzades. 
 • S'implicarà la Comissió en els diferents grups de treball que es posen en funcionament i en les diferents activitats (Jornada anual de Pacient Actiu, etc.).