Unitat Funcional de Sistemes d'Informació d'Atenció Primària (SIS_AP) de Mallorca 

La SIS_AP està formada per un equip multidisciplinar de professionals que treballen de manera coordinada per oferir informació de qualitat sobre la que basar les decisions de gestió, assistencials i d’investigació de la gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

 

OBJECTIUS

 1. Preparar i executar consultes sobre les bases de dades clíniques i de registre d’Atenció Primària de Mallorca i del Servei de Salut.
 2. Elaborar informes de seguiment d’activitat, de despesa o d’indicadors assistencials.
 3. Donar resposta a les consultes d’informació clínica realitzades des de les unitats del gabinet tècnic (investigació, unitat docent, formació continuada, programes), o des de qualsevol dispositiu assistencial de la gerència d’atenció primària.
 4. Revisar i participar en la validació de la informació. 

 

FUNCIONS

 • Anàlisi i explotació de dades clíniques i d’activitat assistencial.
 • Elaboració d'informes d'activitat assistencial, de seguiment de despesa de farmàcia i/ o d'altres capítols de despesa que es puguin desenvolupar en col·laboració amb altres departaments de la gerència d'atenció primària.
 • Construcció d'indicadors de qualitat assistencial que marqui l'equip directiu en relació a avaluació de resultats assistencials o de la implantació de projectes, programes i protocols, i el seu seguiment periòdic.
 • Elaboració del contracte de gestió anual amb els equips d'atenció primària i unitats de suport dependents de la GAP, i de mesurament d'indicadors inclosos en aquest acord de gestió o construir nous indicadors per a això.
 • Preparació i execució de les consultes sobrevingudes que puguin sorgir per a la gestió i organització dels recursos sanitaris de la gerència d'atenció primària, o derivada de projectes d'investigació del gabinet tècnic d’atenció primària.
 • Creació de bases de dades i/o registres necessaris per garantir la oferta dels serveis/gestió que oferim (equip directiu o gabinet tècnic).
 • Col·laboració en tasques assignades o projectes col·laboratius des del gabinet tècnic de Servei de Salut.
 • Validació de dades extretes de les diferents bases de dades de salut, en el cas que es consideri necessari prèviament a la seva aplicabilitat en la presa de decisions clíniques i de gestió.
 • Donar resposta a les qüestions que puguin sorgir en el procés de revisió i validació de dades.
 • Processat de la informació extreta i elaboració d’informes o gràfics de presentació de les dades.
 • L'explotació i extracció d'informació es farà sobre les bases de dades disponibles actualment (SOPHIA / FIC, FIC Online, SIAPEST, GMA, Registres EPS Sharepoint, registres existents en bases de dades Excel o accés, etc) o futures que es puguin crear o habilitar.

 

MEMBRES
Mª. Dolors Cano Lladó
Francisca Navarro Castro
Pau Pericàs Pulido
Sebastià Mesquida Mas

 

PROCEDIMENT CONSULTES A SISTEMES D’INFORMACIÓ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (SIS_AP) DE MALLORCA
L’equip treballa i gestiona les peticions i consultes a través d’una bústia de correu electrònic (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.). A l'hora d’enviar informació identificativa de persones, s’encripten els documents o arxius i es comunica la clau en un altre correu o per telèfon.
 

 

 

PROCEDÈNCIA
Les peticions de dades de tipus assistencial o de gestió a SIS_AP poden ser, segons la seva procedència, internes o externes. Les internes procedeixen de l'equip directiu de la gerència (GAP) o del Gabinet Tècnicde la GAP, mentre que les externes són la resta de peticions (Ib-Salut, centres de salut, unitats de suport, altres conselleries o direccions generals, etc.). Les sol·licituds arriben a SIS mitjançant el correu electrònic o per telèfon.

Totes les extraccions de dades que es realitzen a través de SIS_AP es registren en la seva pròpia base de dades i si cal, es sol·licita la seva autorització.

 

AUTORITZACIÓ
Per autoritzar les peticions que requereixin llistats de pacients, la direcció assistencial te firma delegada per autoritzar l’extracció de dades, que avaluarà la pertinença, factibilitat i priorització si cal de la sol·licitud, conjuntament amb SIS_AP.
Les peticions que no requereixin autorització de la direcció però que siguin d'origen extern al edifici de la GAP, és a dir, de centres de salut, unitats de suport d’atenció primària, farmacèutics d'atenció primària (FAPS), etc. també hauran de ser autoritzades pel director/subdirector mèdic o d'infermeria referent.