El Treball Social és una disciplina, que té els seus orígens al sistema sanitari des de finals del s.XIX, va néixer a l’any 1860 al nord d’Amèrica (Boston) i a Espanya al 1932 a un hospital. 

Actualment, dins el Sistema Nacional de Salut trobem les Treballadores Socials Sanitàries (TSS) com a part de l'equip d'Atenció Primària de Mallorca, que actuen en aquelles situacions on hi ha causes socials de risc o vulnerabilitat (com soledat no desitjada, manca de recursos econòmics, manca d’informació de recursos socials)  que poden influir negativament en el procés de salut de la malaltia, ja sigui crònica o aguda. El TSS ajudarà a fer una valoració integral de la situació amb l’equip d’Atenció Primària del centre de salut, explorarà les capacitats de la persona i la seva família, informarà dels recursos específics i disponibles per aconseguir una millor qualitat de vida i major autonomia. Són professionals, que fan de nexe d’unió entre tots els serveis i institucions, que es dediquen a les problemàtiques i/o dificultats socials i la sanitat. Així mateix, promouen el canvi, el desenvolupament, la cohesió social i l’empoderament de les persones i de la comunitat.  

Els principis de les TSS dins la sanitat es basen en la igualtat, la dignitat, la llibertat, l’autodeterminació, l’autonomia i la justícia. Actualment  tots els centres de salut de Palma tenen una Treballadora Social Sanitària. 

Formen part de la Gerència d’Atenció Primaria de Mallorca des de 1986. 

 

Funcions 

 • Identificar els factors psicosocials que influeixen en el procés de salut. 
 • Acompanyar en situacions vitals estressants, lligades a la malaltia i poder adaptar-la a la seva realitat sociofamiliar. 
 • Mobilitzar i potenciar les capacitats de les persones i famílies, perquè puguin afrontar adequadament la situació de salut i oferir estratègies o recursos, per afrontar-la davant una manca d’autonomia, cronicitat o malaltia terminal. 
 • Conèixer els factors de risc de la persona cuidadora principal: esgotament, claudicació per ajudar-la en la seva tasca i cuidar de la seva pròpia salut.
 • Determinar els factors de risc en infants: malnutrició, possibles maltractes, per protegir el seu benestar.
 • Identificar els factors de risc en dones: violències masclistes o altres problemàtiques per ajudar-la a trobar una sortida i protegir-la.
 • Informar, assessorar, gestionar, tramitar o derivar als serveis i prestacions adequats i específics per a cada cas. 
 • Coordinar el TSS amb la resta de professionals, institucions o entitats dins i fora del Sistema Sanitari. 
 • Col·laborar amb els diferents programes que s’apliquen a cada centre de salut o institució sanitària. 
 • Prevenir possibles situacions de risc psicosocial relacionat amb el procés de salut/malaltia, per tal d’evitar l'aïllament i l’exclusió social. 
 • Mediar en els conflictes de la persona i el seu entorn, que estiguin relacionats amb el procés de salut, per tal de facilitar la comunicació, organitzar les cures i els torns, a més d’ajudar en els acords familiars.
 • Elaborar i actualitzar la guia de recursos socials i sanitaris, així com informar i assessorar a la resta de l’equip i a les persones dels recursos existents a la zona.
 • Impartir docència i investigar pel que fa al Treball Social Sanitari.
 • Avaluar el procés d’intervenció psicosocial. 

  

Recursos 

 • Dins la consulta

Es dóna una atenció directa i telefònica, basada en la relació d’ajuda i suport emocional.  Realitzen entrevistes, informen, assessoren, valoren, deriven o gestionen tot el necessari per millorar la situació de malaltia amb un mètode i una disciplina pròpia. 

Es coordinen amb tots els nivells assistencials: hospitals, sociosanitaris, recursos especialitzats de salut, realitzen una continuïtat assistencial per a millorar l’atenció sanitària i social. 

 • Dins l'àmbit comunitari

La TSS donada la seva formació específica és coneixedora dels actius o recursos socials de la comunitat i lidera o acompanya a la resta de l’equip d’AP en l’aventura comunitària.  

Estableix relació i contacte amb professionals de Serveis Socials tant del Govern Balear (Direcció General de Dependència, Fundació Tutelar de la Dependència, Institut Balear de la Dona, Equips Educatius, etc). 

Institut mallorquí d’Afers Socials (Menors i família, Gent gran, discapacitat, gent gran, inclusió social). 

Serveis socials de l’Ajuntament de Palma (àrea de Benestar Social, Igualtat). 

Tercer Sector, moviments associatius o de barri. 

 

Docència 

Les TSS duen a terme tallers d’educació per a la salut amb altres professionals als centres de salut d'atenció primària, adreçats a la ciutadania. 

 

 

 Reordenació del treball social sanitari a l'atenció primària  

 

              

_____________________________

Agenda AP Mallorca

Juliol 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31