Subcomissió del Programa Pacient Actiu de l'Àrea de Salut de Menorca 

Data de constitució: 25 de gener de 2018

 Persones que la componen:
 • Txema Coll Benejam, Director Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca (ASME) 
 • Marga Cases, Coordinadora equips d’Infermeria d’Atenció Primària de la ASME 
 • Maties Torrent Quetglas, Responsable de Formació. Tècnic de Salut de la ASME 
 • Elena Muñoz Seco, Metgessa de família de la Unitat Sanitària Es Castell de la ASME 
 • Joana Moll Allès, Infermera de la Unitat Sanitaria Canal Salat de la ASME 
 • Mariola Luque Guerrero Infermera Pediatria CS Dalt Sant Joan de la ASME 
 • Myriam Pons Pons, Infermera CS Ferreries de la ASME 
 • Yolanda Caceres Teijeiro, Infermera. Equip coordinador del Programa Pacient Actiu de les Illes Balears 
 • Llucia Moreno Sancho, Infermera. Equip coordinador del Programa Pacient Actiu de les Illes Balears 
 • Patricia Roa Díez, Infermera. Equip coordinador del Programa Pacient Actiu de les Illes Balears 
 • Lidia Romo Serrano, Pacient activa formadora 
 • Loli Pons Ametller, Pacient activa formadora 
 • Roswhita Britz Britz, Pacient activa formadora 
 • Rita Ameller Barber, Pacient activa formadora 
 • Ana María Llabrés Sintes, Pacient activa formadora 
 • Amador Alzina Sans, Paciente actiu formador 
 Objectius
 • Implantar el Programa en l'Àrea de Salut de Menorca. 
 • Ser impulsora del Programa entre els professionals de la ASME i crear cultura dins de l'organització perquè s'impliquen en el Programa tots els equips d'Atenció Primària (des de els i les administratius/ves als i les professionals sanitaris/as) 
 • Ser la responsable de donar la formació en metodologia docent a els i les pacients actius/ves formadors/es perquè puguen realitzar la formació entre iguals a pacients i a persones cuidadores. 
 Funcionament
 
  • Es realitzaran un mínim de quatre reunions ordinàries a l'any, per a les quals s'ha d'establir un ordre del dia consensuat pels membres de la Subcomissió. S'ha estendre a posteriori l'acta corresponent. 
  • Es realitzarà una avaluació del procés. 
  • Diversos membres de la Subcomissió formaran part de la Comissió Tècnica Autonòmica del Programa i acudiran a les reunions que aquesta convoque. 
  • Els requisits per a formar part de la subcomissió, que es valoraran són els següents: 
  • Ser professional de la salut de l'Àrea de Salut de Menorca. 
  • Ser pacient actiu/va formador/a i/o persona cuidadora activa formadora. 
  • Estar motivat/a en iniciatives d'apoderament de pacients, promoció i educació per a la salut.