Taller de salut infantil

                  Servei de Salut de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum. 2018

                  

 

 

 

  SESSIÓ 1 - Malalties comunes i febre  

 

 

 

 Annex 1.1 - Travessa de la febre   

 

 

 

 Annex 1.2 - Imatge d'infant febril 

 
 

 

 

 Annex 1.3 - Com conformar un infant amb febre 

 

 

 

 Annex 1.4 - Decàleg de la febre 

 

 

  SESSIÓ 2 - Malalties respiratòries i digestives

 

 

 

 Annex 2.1 - Tos de laringitis 

 

 

 Annex 2.2 - Tos de lactant 

 

 

 Annex 2.3 - Tos d'infant gran 

 

 

 Annex 2.4 - Bronquiolitis aguda

 

 

 Annex 2.5 - Esclat de tos

 

 

 Annex 2.6 - Distrés en infant gran, tolerat

 

 

 Annex 2.7 - Distrés en lactant, amb gemec

 

 

 

 Annex 2.8 - El Cas d'en Manel

 

 

 

 Annex 2.9 - Qüestionari vertader/fals

 

 

 

 Annex 2.10 - Decàleg de la diarrea aguda

 

 

 

 Annex 2.11 - Medicaments i mesures per tractar el refredat

 

 

 

 Annex 2.12 - Decàleg de la tos

  

  SESSIÓ 3 - Malalties exantemàtiques i dermatitis atòpica

 

 

 

 Annex 3.1 - Lesions dermatològiques

 

 

 

 Annex 3.2 - Un dia especial a la selva amb Eipo i Dante

  

  SESSIÓ 4 - Accidents domèstics i primers auxilis

 

 

 

 Annex 4.1 - Situacions de risc

 

 

 

 Annex 4.2 - Ferida incisocontusa

 

 

 

 Annex 4.3 - Llista de recomanacions en cas de ferides o cremades

 

 

 

 Annex 4.4 - Com curar una ferida pas a pas

 

 

 

 Annex 4.5 - Com curar una cremada

 

 

 

 Annex 4.6 - Com actuar davant d'un accident infantil

 

  SESSIÓ 5 - Reanimació cardiopulmonar

 

 

 

 Annex 5.1 - Alerta Escolar! RCP infant bàsic

 

 

 

 Annex 5.2 - Alerta Escolar! RCP bàsica lactant

 

 

 

 Annex 5.3 - Llista de casos

 

 

 

 Annex 5.4 - Algoritme de reanimació cardiopulmonar

 

 

 

 Annex 5.5 - Seqüència de desobstrucció

 

 

 

 Annex 5.6 - Seqüència en cas de politraumatisme

   

 

Bibliografia: 

M.E Vazquez; C. Núñez; M.E. Serrano Si es urgente para ti ¿Es urgente para mí? Programa de educación para la salud sobre uso racional de los servicios de urgencias pediátricos y actuación ante los principales problemas de salud. ISBN 978-84-943702-2-9. Disponible en: www.aepap.org/grupos/grupo-de-educacion-para-la-salud