Adolescència
 Data

 12-14 anys.

 Àmbit

 Centre de salut.

 Professional

 Pediatra i Infermera.

 

 

Avaluació de les atencions familiars

Avaluació del desenvolupament físic

Valoració del desenvolupament maduratiu

 

Immunitzacions

 • Informau l’adolescent sobre els beneficis i els riscos de la vacunació.
 • Comprovau l’estat vacunal i administrau les vacunes corresponents segons el calendari de vacunacions sistemàtiques de les Illes Balears i les vacunes no incloses. Si fa falta, prescriviu pautes de correcció [annex 22, “Vacunació infantil”]. Informau sobre les reaccions adverses més freqüents i donau consell anticipant a les famílies; si es produeix alguna reacció adversa en la vacunació anterior, notificau-la en la targeta groga.

Intervencions: prescripcions i derivacions

 • Transició a l’equip de metge de família + infermera en els casos que presentin alguna malaltia crònica.
 • En cas de senyals d’alarma de trastorn de l’espectre autista i qüestionari AMSE positiu, cal incloure el pacient en el circuit EADISOC i completar el registre en el CAPDI.


Consells de salut i prevenció

 • Consell sobre l’alimentació saludable.
 • Prevenció de l’obesitat.
 • Consell sobre l’activitat física, la prevenció del sedentarisme i l’abús de dispositius electrònics.
 • Consells sobre els hàbits i el patró de son.
 • Consells sobre el tabaquisme actiu, el tabaquisme passiu i altres hàbits tòxics.
 • Consells sobre l’estimulació del desenvolupament maduratiu: lectura, esport, oci i temps lliure; recomanau al pares i/o a la mare que informi el fill / la filla sobre els canvis fisiològics corporals i en la sexualitat, que respongui sempre les preguntes sobre sexualitat i que li facin saber que té el seu suport. Si el centre de salut ofereix Consulta Jove al seu centre educatiu, explicau en què consisteix i que pot acudir per resoldre dubtes sobre la salut.
 • Consells sobre la higiene.
 • Consells sobre la prevenció d’accidents.
 • Consell sobre la salut bucodental.
 • Consells sobre l’atenció de la salut afectivosexual.


Punts clau de la visita

 

 Pediatre i infermera: detectar si hi ha risc clínic o social i valorar les relacions amb el seu entorn (família i escola).

 

Famílies: transició a l’equip de metge de família + infermera comunitària.

    

   

 

Agenda AP Mallorca

Juliol 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31