Activitats grupals d’educació per a la salut

En tots els controls cal tractar sobre els aspectes i els temes concrets d’educació per a la salut corresponents a l’edat de l’infant, i donar un consell breu en el marc de la consulta. Hi ha molts de centres que fa anys que fan activitats grupals de promoció de la salut, però com a novetat d’aquesta actualització s’incorporaran com a part integral del Programa. El Programa inclou material estructurat per fer sessions grupals (introducció teòrica i metodològica a aquest tipus d’activitats, amb indicació de la població diana, la periodicitat i les condicions per fer-les, la tipologia de les intervencions i de les tècniques) a fi de facilitar la incorporació progressiva d’aquestes activitats als centres de salut.

Inicialment hem inclòs activitats grupals de parentalitat positiva, en línia amb l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut, com a punt clau per al desenvolupament que permeti estructurar les bases fonamentals de l’individu, i activitats de salut i malaltia en la infantesa per millorar el grau de coneixement de les famílies.

 

Tallers:


 

 

  Salut infantil 

 

   


  

  Parentalitat positiva

 

   

 

Autors de les activitats grupals
− Helena Corral Barea, pediatra del Centre de Salut Camp Redó (Palma)
− Catalina Núñez Jiménez, metgessa del Centre de Salut Trencadors (S’Arenal de Llucmajor)

Autor de la majoria de materials i vídeos dels tallers

- Rodrigo López MJ et al. Curso on-line de “Parentalidad positiva. Ganar Salud y Bienestar de 0 a 3 años. Capacitación para el desarrollo de actividades presenciales grupales”, 2015. Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.).

Revisors de les activitats grupals 
− Clara Vidal Thomàs, infermera del Gabinet Tècnic d'Atenció Primària de Mallorca
− Bartolomé Villalonga Mut, infermer del Centre de Salut Es Blanquer (Inca)
− Aina Soler Mieras, metgessa del Gabinet Tècnic d'Atenció Primària de Mallorca 

 

 

   

   

 

Agenda AP Mallorca

Juliol 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31