Anàlisi del Paper de les Habilitats Personals com a Determinants de la Incidència de Morbiditat, Estils de Vida, Qualitat de Vida, Ús de Serveis i Mortalitat.

Actualment ha finalitzat el reclutament dels 3250 participants a l'estudi Cohorte DESVELA. Es tracta d'un projecte multicèntric (10 equips) per crear una cohort de 3083 persones de 35 a 74 anys de 9 comunitats autònomes (AACC), en el qual s'han avaluat variables com: autoeficàcia, activació i alfabetització en salut, resiliència, locus de control i trets de personalitat. Així com covariables sociodemogràfiques, capital social i els actius de salut de la comunitat. A més, s'ha realitzat un examen físic (incloent-hi mesures antropomètriques i el càlcul de l'índex turmell-braç) i una analítica de sang.

L'objectiu principal d'aquest estudi ha estat analitzar si les habilitats personals relacionades amb comportaments s'associen de forma independent amb la incidència de morbiditat. Com a objectiu secundari, s'han analitzat si les habilitats personals s'associen de forma independent amb una mortalitat menor per totes les causes, millor adopció d'estils de vida saludables, major qualitat de vida i menor utilització de la salut serveis en seguiment.

La metodologia utilitzada ha estat tant quantitativa com qualitativa. L'estudi qualitatiu s'ha dirigit a aprofundir en les opinions i les experiències de la població sobre la relació entre les habilitats personals amb la seva percepció de la salut, els estils de vida i la qualitat de vida percebuda. Aquesta investigació s'ha fet des d'una perspectiva fenomenològica.