Zona bàsica de salut de Migjorn

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Zones bàsiques de salut del Sector Sanitari de Migjorn

Coll d’en Rabassa

Límits: carrer de Sant Joan de Déu (parells), camí de Can Pastilla fins a l’altura de Son Mosson Jove, límits de l’aeroport de Son Sant Joan, camí de Son Banya, carretera de Llucmajor (Ma-5012), camí vell de Llucmajor (Ma-5012), autopista de Llevant (Ma-19) fins al passeig del Portitxol, carrer de Joan Maragall, passeig de Bartomeu Barceló i Mir, carrer de la Sirena, carrer del Marquès de la Romana, carrer del Vicari Joaquim Fuster, carrer de Jaume Pomar i Fuster, carrer 174, carrer dels Esculls, Torre d’en Pau, carrer de l’Illa d’Elba, passeig de Cala Gamba fins a la cruïlla amb el carrer de Sant Joan de Déu.


Centres de què disposa:

Polígon de Llevant

Límits: autovia de Llevant (Ma-19) vora la mar i cruïlla amb les avingudes, avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga (senars), carrer de Pérez Galdós (parells), carrer de Joan Alcover (senars), carrer de Manacor (parells), carretera de Manacor (Ma-15), torrent Gros, autovia de Llevant (Ma-19).


Centres de què disposa:

Escola Graduada

Límits: autovia de Llevant (Ma-19), avinguda de Gabriel Alomar i Villalonga (parells), carrer de Pérez Galdós (senars), carrer de Joan Alcover (parells), carrer de Francesc Barceló i Combis (senars), plaça de Francesc Garcia i Orell, carrer de Nicolau de Pacs (senars), carrer d’Aragó (senars), carrer de Jaume Balmes (senars), carrer de Jacint Verdaguer (parells), carrer de Gabriel Maura, carrer del Marquès de la Fontsanta, plaça d’Espanya, avinguda de Joan March (senars), carrer de Sant Miquel (senars), plaça Major, plaça del Marquès del Palmer, carrer de Colom (parells), plaça de Cort, carrer del Palau Reial (senars), carrer de la Victòria (senars), carrer del Conquistador (senars), plaça de la Reina, carrer d’Antoni Maura (senars), autovia de Llevant (Ma-19).


Centres de què disposa:

Rafal Nou

Límits: TM de Marratxí (torrent Gros–cases de Son Ametler), torrent Gros, carretera de Manacor (Ma-15), via de cintura (Ma-20), carrer del Pare Joan Crespí, carrer de l’Heura, carrer del Mestre Chapí, cases de Son Ametler, torrent Gros (TM de Marratxí).


Centres de què disposa:

Son Ferriol

Límits: torrent Gros, TM de Marratxí, TM de Santa Maria del Camí, TM de Santa Eugènia, TM d’Algaida, TM de Llucmajor, camí de Son Oliveret, camí de Son Oliver, camí de la Síquia (canal de Sant Jordi), límit exterior aeroport de Son Sant Joan, carretera de Llucmajor (Ma-5012), camí vell de Llucmajor (Ma-5012), torrent Gros.


Centres de què disposa:

Son Gotleu

Límits: via de cintura (Ma-20), carrer de Manacor (senars), carrer dels Reis Catòlics (parells), plaça de Miquel Dolç, carrer dels Reis Catòlics (parells), carrer d’Aragó (parells) fins a la via de cintura (Ma-20).


Centres de què disposa:

Platja de Palma

Límits: carrer de Sant Joan de Déu (senars), camí de Can Pastilla fins a Son Mosson Jove, autopista de Llevant (Ma-19), camí de Son Fangos, camí de Can Capó, camí de la Síquia, camí de Son Oliver, camí de Son Oliveret, TM de Llucmajor fins a la mar, i al costat sud-oest amb la mar fins a arribar a Cala Gamba (carrer de Sant Joan de Déu).


Centres de què disposa:

Santa Maria del Camí

Comprèn els termes municipals de Santa Maria del Camí, Santa Eugènia i Bunyola.


Centres de què disposa:

Trencadors

Comprèn la part costanera del terme municipal de Llucmajor.


Els límits són: torrent dels Jueus, camí de Cas Ciutadà, carretera Ma-6020A, camí des Palmer, camí de sa Torre, camí de sa Caseta, camí de s’Àguila, camí des Palmer cap a Capocorb Vell, carretera militar (circuit estratègic) fins al cap Blanc i la mar (part de ponent).


Centres de què disposa:

Migjorn

Comprèn els termes municipals de Llucmajor (se n’exclou la zona delimitada de la ZBS Trencadors i el nucli de s’Estanyol comprès a la ZBS Xaloc) i d’Algaida.


Centres de què disposa:

Es Raiguer

Comprèn els termes municipals de Binissalem, Alaró, Consell i Sencelles.


Centres de què disposa:

Serra Nord

Comprèn els termes municipals de Sóller, Fornalutx i Deià.


Centres de què disposa:

Pont d’Inca

Comprèn una part del terme municipal de Marratxí, i correspon a les extensions territorials dels nuclis de població següents: Pont d’Inca, Pla de na Tesa, urbanització sa Cabana, urbanització Benestar, Son Macià–Nova Cabana, Pont d’Inca Nou, Can Carbonell, Hospitalet (sector 1.3), Cas Miot, Cas Capità, Pont d’Inca Parc, Can Pol, ses Cases Noves (fases I i II), Can Garriga, sa Tanca de Son Buc, Can Buc, Sant Josep, Son Frau, Can Sionet, Cas Metge, Cas Metge Jove, Ca na Vicença.


La zona bàsica de salut, per tant, està delimitada per la part nord amb el terme municipal de Bunyola; per la part de ponent, amb el torrent Gros; pel sud, amb el camí des Pinaret, camí des Moliners i el límit municipal amb el TM de Palma fins al Pla de na Tesa. Per la part de llevant, amb zona rústica i part posterior del nucli de Cas Capità, carretera d’Inca (Ma-713), segona via de cintura Ma-30, autovia de Palma a Inca Ma-10 i amb el límit de la urbanització de Son Ramonell (fins al camí de Son Creuer), límit oest del nucli dels Garrovers fins a la intersecció amb la carretera vella de Bunyola (Ma-2031) i la seva prolongació fins a l’inici del terme de Bunyola.


Centres de què disposa:

Muntanya

Comprèn una part del terme municipal de Marratxí i correspon a les extensions territorials dels nuclis de població següents: sa Cabaneta, Marratxinet, Pòrtol, Son Caulelles, Can Domingo, Son Ametler, es Figueral–Can Farineta, sa Vinya de Son Verí, Sant Marçal, es Caülls, sa Planera, ses Trempes, Son Daviu, Son Daviu Nou, Son Bieló, ses Llegítimes, polígon industrial Son Ramonell, Son Ramonell Nou, Son Prim, es Garrovers.


La zona bàsica de salut, per tant, està delimitada pel nord amb el terme municipal de Bunyola; per l’est, amb el terme municipal de Santa Maria del Camí; pel sud i pel nord-oest, amb el terme municipal de Palma, amb la ZBS de Pont d’Inca, la part posterior del nucli de Cas Capità, la carretera d’Inca Ma-13A, segona via de cintura Ma-30, autovia de Palma-Inca Ma-10 i amb els límits de la urbanització Son Ramonell (fins al camí del Creuer), límit oest del nucli dels Garrovers fins a la intersecció amb la carretera vella de Bunyola i la seva prolongació fins a l’inici del terme de Bunyola.


Centres de què disposa: