CS de Pont d'Inca - Martí Serra

Equip directiu

Coordinador de centres : Maite Benedí Sanchez
Coordinador d'infermeria : Ana M. Gazquez Velez
Coordinador d'administració : Juana Calmaestra Pulido

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Balanguera s/n
07009-Marratxí


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 795 614

Veure mapa de localització de: CS de Pont d'Inca - Martí Serra

HORARI

CS i PAC: obert 24 hores

ANALÍTIQUES

De dilluns a dijous de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 14.97 %
3.168

14-64 anys 70.07 %
14.831

>64 anys 14.96 %
3.166

Total: 21.165


UBS de Plà de na Tesa

Cartera de Servicios

 • MAPA.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Educació individual: intervenció avançada individual de deshabituació tabàquica, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Taller deshabituació tabàquica.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.