CS de Pont d'Inca - Martí Serra

Equip directiu

Director/a de ZBS : Mª Teresa Benedí Sánchez
Responsable infermeria d'EAP : Ana M. Gazquez Velez
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Juana Calmaestra Pulido

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Balanguera s/n
07141-Marratxí


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 795 614

Veure mapa de localització de: CS de Pont d'Inca - Martí Serra

HORARI

CS i PAC: obert 24 hores

ANALÍTIQUES

Dilluns a dijous de 08.00h a 09.00h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 12.65 %
2.910

14-64 anys 70.55 %
16.231

>64 anys 16.80 %
3.865

Total: 23.006


UBS de Plà de na Tesa

Cartera de Servicios

 • MAPA.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Educació individual: intervenció avançada individual de deshabituació tabàquica, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Taller deshabituació tabàquica.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques