CS de Santa Maria

Equip directiu

Director/a de ZBS : Maria Josep Barceló Picorelli
Responsable infermeria d'EAP : Esperança Pascual Reus
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Antonio Rubi Tirado

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Plaça Nova s/n
07320-Santa Maria del Camí


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 620 243

Veure mapa de localització de: CS de Santa Maria

HORARI

CS i PAC: obert 24 hores

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 12.90 %
2.149

14-64 anys 69.83 %
11.635

>64 anys 17.27 %
2.877

Total: 16.661


UBS de Palmanyola


UBS de Bunyola


UBS de Santa Eugènia

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Educació individual: intervenció avançada individual de deshabituació tabàquica, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Taller deshabituació tabàquica.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Centre docent de pregrau d'infermeria.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques