Hospital Psiquiàtric

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Hospital Psiquiàtric -

Equip directiu

Cap de Servei de Psiquiatria Àrea Sociosanitària: Rainer Oberguggenberger
Supervisora Àrea Hospital Psiquiàtric: María Tur

Web del centre

Dades de contacte

DIRECCIÓ
Camí de Jesús, 40
07010, Palma de Mallorca,

Veure mapa de localització de: Hospital Psiquiàtric -


TELÈFONS DEL CENTRE

Centraleta: 871 20 50 00

Unitat de Problemes Relacionats amb l'Alcohol (UPRA): 971 21 22 62 Ext. 62400
Unitat Subaguts: 971 21 20 10 Ext. 62100
Unitat Alfabia: 971 21 20 97 Ext. 62127
Unitat Galatzó: 971 21 20 58 Ext. 62135
Unitat Psicogeriàtric: 971 21 20 58 Ext. 62300
Equip de Seguiment Assertiu Comunitari (ESAC Ponent): 620 48 50 98

Direcció Mèdica: 971 21 20 79 Ext. 62079


HORARI

Admissió d'hospitalizació De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h 971 21 20 77 Ext. 62007

Farmàcia De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h 971 21 20 71 Ext. 62604

Serveis Quirúrgics

Serveis Médics

 • Dispositius Comunitaris de Rehabilitació.
  Palma (2)
  Manacor (1)
  Inca (1)
 • Equip de Seguiment Assertiu Comunitari (ESAC Ponent)
 • Unitat de Problemes Relacionats amb l'Alcohol (UPRA). Unitat Subaguts. Unitat Alfabia. Unitat Galatzó. Unitat Psicogeriàtric.
 • Targeta Sanitària Individual

  <14 anys 15.26%

  14-64 anys 68.80%

  >64 anys 15.93%

  Total: 886.397

  Serveis Centrals