CS de Son Gotleu

Equip directiu

Director/a de ZBS : Marina del Vecchio
Responsable infermeria d'EAP : Ana Campos Guerrero
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Catalina Martorell Artigues

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Camí de Son Gotleu 83
07008-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 244 703

Veure mapa de localització de: CS de Son Gotleu

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns a dijous de 08.00h a 08.30h.
Divendres de 08.00h a 08.15h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 14.63 %
3.629

14-64 anys 72.51 %
17.989

>64 anys 12.87 %
3.192

Total: 24.810

Cartera de Servicios

 • Cirurgia menor.
 • Centre docent de Medicina Familiar i Comunitària.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques