Recursos i centres sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Recursos i centres sanitaris

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) compta amb uns 15.000 professionals que integren la xarxa assistencial balear, dels quals dues terceres parts desenvolupen la seva tasca als 7 hospitals amb els quals compta la comunitat i una tercera part ho fa a la xarxa de centres d'atenció primària.

El Servei de Salut disposa d'un pressupost de 1.694.111.930 euros per a l'any 2019 amb què continuarà prestant una assistència sanitària de qualitat als ciutadans de les illes des de tots els nivells assistencials (atenció primària, hospitalaria i urgències) i es continuaran implementant les estratègies posades en marxa.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.