Targeta sanitària individual

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Targeta sanitària individual (TSI)

La targeta sanitaria individual del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), és el document que us identifica com assegurat del Servei de Salut de les Illes Balears, i garanteix l'accés als serveis sanitaris, centres i prestacions del sistema sanitari públic. Convé presentar-la sempre i especialment quan es va a un centre sanitari no habitual i/o a una farmàcia per retirar medicació.

 

Fora de les Illes Balears, la targeta sanitària permet retirar medicació ja prescrita en qualsevol farmàcia d’altres comunitats autònomes i que el personal sanitari accedeixi a la vostra Història de Salut Nacional. Aquest accés a les vostres dades sanitàries des de qualsevol punt de l’estat és especialment útil en cas de problemes greus de salut.

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.