Portal del Pacient

L'espai online on fer les vostres gestions en salut

Portal del Pacient

Des del mòbil, la tauleta tàctil o l'ordinador podeu consultar la vostra informació sanitària i fer tràmits en el Servei de Salut de les Illes Balears

Per utilitzar el Portal del Pacient és necessari...

 • Tenir més de 16 anys
 • Ser usuari del Servei de Salut de les Illes Balears amb targeta sanitària individual
 • Disposar del número de DNI i/o el codi d'identificació del pacient (CIP) de la targeta sanitària individual i la data de naixement, per realitzar tràmits amb un nivell de seguretat baix.
 • Disposar de DNIe / certificat electrònic o Cl@ve permanent, per tal d'identificar-se com a persona física en un mitjà electrònic, i poder realitzar tràmits amb un nivell de seguretat alt.

Com accedir al Portal del Pacient


Què em permet fer?

Sol·licitar una cita amb medicina de família

 1. Introduïu el codi d'identificació del pacient (CIP) de la vostra targeta sanitària
 2. Introduïu la data de naixement
 3. Seleccionau el dia
 4. Seleccionau l'hora
 5. Una vegada finalitzat el procés, la cita quedarà confirmada i podreu anul·lar-la des d'aquesta mateixa pantalla si voleu

Sol·licitar l’anul·lació d'una cita hospitalària

 1. Introduïu el codi d'identificació del pacient (CIP) de la vostra targeta sanitària
 2. Introduiïu la data de naixement
 3. Sol·licitau l'anul·lació de cita

NOTA: Heu d'esperar a rebre un correu electrònic que confirma l'anul·lació.

Sol·licitar el canvi de metge o infermer

 1. Introduïu les dades identificatives (DNI i CIP de la targeta sanitària)
 2. Actualitzau les dades de contacte
 3. Enviau la sol·licitud
 4. Esperau a rebre un missatge de correu electrònic de confirmació
 5. Esperau que el responsable corresponent es posi en contacte amb vós per continuar el procés

Sol·licitar l'actualització de les vostres dades personals

 1. Introduïu les dades identificatives (DNI i CIP de la targeta sanitària)
 2. Actualitzau les dades de contacte
 3. Enviau la sol·licitud
 4. Rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació
 5. Esperau que el responsable corresponent es posi en contacte amb vós per continuar el procés

Llistes d'espera

Consultau la vostra situació en les llistes d'espera del Servei de Salut de les Illes Balears.


ACCÉS: Per poder consultar les llistas d'espera us heu d'identificar amb algun dels sistemes següents: 

 • DNI electrònic / certificat electrònic vàlid
 • Cl@ve permanent

Sol·licitar una cita amb infermeria

 1. Introduïu el codi d'identificació del pacient (CIP) de la vostra targeta sanitària
 2. Data de naixement
 3. Seleccionau el dia
 4. Seleccionau l'hora
 5. Una vegada finalitzat el procés, la cita quedarà confirmada i podreu anul·lar-la des d'aquesta mateixa pantalla si voleu

Veure la llista de totes les cites concertades

 1. Introduïu el codi d'identificació del pacient (CIP) de la vostra targeta sanitària
 2. Introduïu  la data de naixement
 3. Podeu:
 • Consultar la llista de cites amb el vostre metge/metgessa de familia
 • Consultar la llista de cites amb l'infermer/a de família
 • Consultar la llista de les properes cites hospitalàries
 • Sol·licitar l'anul·lació d'una cita: Un responsable es posarà en contacte amb vós una vegada realitzada la sol·licitud.

Consultar el percentatge d'aportació farmacèutica

 1. Introduïu el codi d'identificació del pacient (CIP) de la vostra targeta sanitària 
 2. Introduïu la data de naixement
 3. Consultau el percentatge d'aportació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut

Consultar la històrica clínica resumida

Des d'aquest apartat podeu:

 • Consultar part de les dades personals de salut
 • Consultar les vostres dades demogràfiques
 • Consultar les al·lèrgies registrades
 • Consultar els contactes ambulatoris: consultes que heu fet al centre de salut i a l'hospital
 • Consultar els episodis hospitalaris: visites que heu fet a la consulta de l'especialista, tant a urgències com a hospitalització
 • Consultar el full de medicació activa indicat pel vostre metge de familia
 • Consultar les pròximes cites: consultes que tengueu concertades
 • Anul·lar cites: Només les d’atenció primaria
 • Si heu declarat les voluntats anticipades, podeu descarregar el document emplenat
 • Consultar els vostres informes hospitalaris, en el bloc situat en la part inferior d'aquesta finestra

ACCÉS: Per poder consultar la història clínica resumida us heu d'identificar amb algun dels sistemes següents: 

 • DNI electrònic / certificat electrònic vàlid
 • Cl@ve permanent

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.