Protecció de dades personals

La protecció de dades personals és un dret fonamental per a tota la ciutadania europea i per això el Servei de Salut de les Illes Balears vetlla pel seu compliment

 

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Podeu dirigir-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sempre que:


  • Vulgueu interposar una reclamació sobre drets quan el Servei de Salut de les Illes Balears no respongui a la seva sol·licitud en el plaç d'un mes o quan considereu que la resposta no ha estat adequada
  • Vulgueu presentar una denúncia davant el Servei de les Illes Balears quan tingui proves o indicis d'un incompliment o infracció de la normativa de protecció de dades que afecti el tractament de les seves dades personals per part del Servei de Salut de les Illes Balears.