Protecció de dades personals

La protecció de dades personals és un dret fonamental per a tota la ciutadania europea i pel qual el Servei de Salut de les Illes Balears vetla per donar compliment

Aquesta secció ofereix tota la informació relacionada amb el tractament de dades personals duit a terme pel Servei de Salut. A més, és un punt centralitzat per a qualsevol sol·licitud, dubte o reclamació que l'interessat vulgui interposar. 

Formació i conscienciació protecció de dades personals

L'Oficina de Seguretat està compromesa amb la formació dels treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears , que vetla per donar compliment a les normatives en matèria de protecció de dades.

Incidència de seguretat de la informació de 30 de desembre de 2021

El Servei de Salut de les Illes Balears ha posat a disposició de la ciutadania un nou servei digital que permet comprovar si les seves dades personals s'han vist afectades per l'incident de seguretat de desembre de 2021.

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Podeu dirigir-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sempre que:


  • Vulgueu interposar una reclamació sobre drets quan el Servei de Salut de les Illes Balears no respongui a la seva sol·licitud en el plaç d'un mes o quan considereu que la resposta no ha estat adequada
  • Vulgueu presentar una denúncia davant el Servei de les Illes Balears quan tingui proves o indicis d'un incompliment o infracció de la normativa de protecció de dades que afecti el tractament de les seves dades personals per part del Servei de Salut de les Illes Balears.