Acció social

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Acció Social

L'Acció Social engloba les ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària i farmacèutica així com per a estudis universitaris oficials, que hagi hagut de realitzar el personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a ell mateix o per als seus fills.

Total Files Count :
Total Size :