CS de Llucmajor - Migjorn

Equip directiu

Director/a de ZBS : Biel Lliteras Fleixas
Responsable infermeria d'EAP : Marga Salvà Clar/Joana M. Maura Mora
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Mabel Sanmartín Escandón

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Antoni Maura s/n
07620-Llucmajor


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 120 749

Veure mapa de localització de: CS de Llucmajor - Migjorn

HORARI

CS i PAC: obert 24 hores

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimecres i dijous de 08.00h a 09.00h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 13.05 %
2.813

14-64 anys 68.30 %
14.721

>64 anys 18.65 %
4.021

Total: 21.555


UBS de Randa


UBS de Pina


UBS de Algaida

Cartera de Servicios

 • Programa d'atenció domiciliària
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Centre docent de pregrau d'infermeria i fisioteràpia.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B, V. Herpes Zolters, V. Neumococo adults, COVID.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; sol·licitud Cl@ve permanent; targeta sanitària, etc.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc. Educació Grupal: Prepart, Postpart i lactància.
 • Educació per a la Salut: Ruta saludable, taller cuidadors, deshabituaciò tabàquica, consulta jove, taller alerta escolar.
 • Centre de Salut col·laborador docent.