Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gerència d'Àrea de Salut de Menorca

La Gerència d'Àrea de Salut de Menorca (ASME) és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària especialitzada en el seu àmbit d’actuació, coincident amb el de l’hospital o complex hospitalari que dirigeix, i la gestió de l’assistència sanitària primària en l’àmbit territorial de l'illa de Menorca. Depèn del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Gerent

Bernardo M. Pax Bosch

Recursos i centres

Hospital Mateu Orfila

Complex antic Hospital Verge del Toro (en reforma)

Atenció primària de Menorca

Mapa d'equipaments sanitaris

Ubicació i contacte

Ronda de Malbúger, 1, 07703 Maó, Illes Balears
Tel. 971 48 70 00

Adreça web http://www.ibsalut.es/asme/ca/

 Xarxes socials

  1. Twitter | Àrea de Salut de Menorca
  2. Instagram | Àrea de Salut de Menorca

Funcions

  1. L’atenció especialitzada presta serveis de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, en coordinació amb l’atenció primària i la resta de dispositius del Servei de Salut.

  2. L’atenció especialitzada es presta fonamentalment pel personal sanitari dels centres hospitalaris i d’altres centres dels serveis públics assistencials.

  3. L’hospital és l’estructura sanitària bàsica on es desenvolupa l’atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d’internament com ambulatori, a la població de l’àmbit territorial corresponent.

  4. L’organització de l’activitat assistencial dels serveis sanitaris adscrits al seu àmbit d’actuació.

  5. La direcció, el control i la gestió del funcionament dels serveis i les activitats de l’assistència primària.

  6. El compliment del programa anual d’objectius i pressuposts fixats pel Servei de Salut.

  7. Impartir directrius i instruccions, dins del marc de les seves competències, als gerents d’àrea per a l’exercici de les funcions que els corresponguin.