Accessibilitat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Accessibilitat digital

El Servei de Salut de les Illes Balears compromès amb l'accessibilitat digital.

Què és l’accessibilitat digital?

L’accessibilitat digital consisteix en fer extensiu als mitjans digitals l’accés universal als serveis públics per part de tots els ciutadans, posant especial esment en les necessitats de les persones amb discapacitat i de la gent gran. Allò que es pretén amb l’accessibilitat web és trencar les barreres (físiques, sensorials, intel·lectuals, de context tecnològic, etc.) entre l’usuari i la web
Una bona accessibilitat digital requereix respectar un conjunt de principis i tècniques quan es dissenya, es manté i s’actualitza un lloc web o una aplicació per a dispositius mòbils (app). 

Independentment de la plataforma tecnològica que s'empri, el lloc web o una aplicació mòbil ha de ser fàcilment navegable i el seu contingut accessible a qualsevol usuari.


Què és un contingut digital?

informació textual i no textual

processos d’identificació, autenticació, firma i pagament

documents i formularis descarregables

tractament de formularis digitals

continguts multimèdia preenregistrats de base temporal

formes d'interacció bidireccional

Declaració d’accessibilitat digital del Servei de Salut de les Illes Balears

El Servei de Salut de les Illes Balears s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es trasllada la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

 
Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.ibsalut.es i al Portal del Pacient. S'exclouen els continguts incrustats provinents d'altres dominis. 

Situació de compliment

Aquests llocs web encara no són conformes amb el RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 • Contingut no accessible

  El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

   
  a. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018:

  • Hi ha errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, com ara el contingut no textual, la informació i relacions o l'adaptació a les característiques sensorials, contrast, espaiat en el text [requisits número 9.1.1.1, 9.1.3.1, 9.1.3.3, 9.1.4.3, 9.1.4.12].
  • Hi ha errors puntuals d'operativitat en els components de la interfície d'usuari i la navegació, com ara l'accés a les funcionalitats per mitjà de teclat, entre d’altres [requisits número 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.4.1, 9.2.4.3, 9.2.4.4, 9.2.5.2, 9.2.4.5, 9.2.4.7]
  • Hi ha errors puntuals que afecten la comprensió de la informació i al maneig de la interfície d'usuari, com ara l'aparició predictible de pàgines i la provisió d'etiquetes o instruccions quan el contingut requereix una intervenció per part de l'usuari [requisits número 9.3.2.2, 9.3.3.2]
  • Hi ha errors en la robustesa del contingut que afecten a la interpretació [requisits número 9.4.1.1, 9.4.1.2]

   
   
  b. Càrrega desproporcionada: 
  No és aplicable.


   
  c. El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable:

  • Hi pot haver arxius ofimàtics en format PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
  • Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquest organisme, ni sota el seu control, com ara arxius ofimàtics.

 • Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

  Aquesta declaració es va preparar el 19 d'octubre de 2021.

   
  El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme.


  Última revisió de la declaració: 26 d'octubre de 2021.


Heu tingut dificultats amb l'accessibilitat digital d'aquest lloc web?

Podeu fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) per mitjà d’un formulari de queixa o suggeriment, o de qualsevol dels canals d'atenció a l'usuari, indicant que es tracta d'una consulta relativa a «accessibilitat». Exemple:
 

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web