Atenció a l'usuari

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Atenció a l'usuari

Els serveis d’atenció a l’usuari som unitats organitzatives que treballam per donar una atenció integral, accessible i de qualitat als usuaris dels serveis sanitaris públics. Volem oferir una atenció personalitzada en la qual se sentin escoltats, volem recollir-ne les opinions i expectatives i, sobretot, volem ocupar-nos de reconduir les diferents situacions que ens puguin plantejar. Intentam aconseguir un sistema de salut més proper i eficient.

 

Sovint som el primer contacte i la imatge de la institució. Per això, donam molta importància al tracte amable i ens esforçam per proporcionar una informació general i actualitzada constantment sobre tots els serveis.

 

Hi ha un Servei d'Atenció a l'Usuari en cada centre sanitari


On i com podeu posar una Queixa, Suggeriment, Sol·licitud d'Informació o Agraïment?