Gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

La Gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer (HUSLL) és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària especialitzada en el seu àmbit d’actuació, coincident amb el de l’hospital o complex hospitalari que dirigeix.  Depèn del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Gerent

Soledad Gallardo Bonet

Recursos i centres

Hospital Universitari Son Llàtzer

Hospital Joan March

Ubicació i contacte

Ctra. de Manacor, 07198 Palma, Illes Balears
Tel. 871 20 20 00

Adreça web http://www.hsll.es/ca

 Xarxes socials

  1. Canal Facebook | Hospital Universitari Son Llàtzer
  2. Twitter | Hospital Universitari Son Llàtzer
  3. Instagram Hospital U. Son Llàtzer

Funcions

  1. L’atenció hospitalària presta serveis de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, en coordinació amb l’atenció primària i la resta de dispositius del Servei de Salut.

  2. L’atenció hospitalària es presta fonamentalment pel personal sanitari dels centres hospitalaris i d’altres centres dels serveis públics assistencials.

  3. L’hospital és l’estructura sanitària bàsica on es desenvolupa l’atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d’internament com ambulatori, a la població de l’àmbit territorial corresponent.