INFOSALUT CONNECTA 971 220 000

Cita prèvia i informació sobre el serveis i tràmits sanitaris

Telèfon INFOSALUT CONNECTA 971 220 000

Cita prèvia i informació sobre els serveis i tràmits sanitaris

INFOSALUT CONNECTA 971 220 000

Del dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Els diumenges i festius, de 8 a 21 hores


Fora de l'horari d'atenció d'aquest telèfon:


Necessitau una cita amb un professional sanitari del centre de salut?

Demanar, modificar o anul·lar cites amb professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, infermeria obstetricoginecològica (comare), etc.


La targeta sanitària

  • Us informam i donam cita per tramitar o renovar la targeta sanitària.  
  • Heu vingut temporalment a les Illes Balears?
  • Sou resident i us desplaçau temporalment de municipi? 
  • Sol·licitau el document de desplaçament temporal perquè us assignin un metge segons la vostra ubicació temporal. 

INFOCOVID

• Informació sobre normativa vigent  
• Dubtes o incidències amb la baixa per incapacitat temporal  
• Mesures preventives i vaccinació Necessitau un informe o certificat de salut?

Resolem dubtes, incidències i us donam cita amb el professional adequat per:  

• Baixa per incapacitat temporal  
• Material ortoprotètic  
• Informe de salut  
• Certificat de defunció  
• Document de voluntats anticipades  
• Sol·licitud d’història clínica  

La farmaciola

  • Necessitau renovar la recepta d’un tractament crònic?
  • No trobau el medicament que us han receptat a cap farmàcia?  
  • Renovació o incidències amb receptes de medicaments prescrits pel metge.  

Serveis, programes i activitats preventives i de promoció de la salut

Us informam sobre:  

• Transport no urgent amb ambulància programada  
• Programes de vaccinació  
• Atenció a la dona  
• Atenció a les persones amb malalties cròniques  
• Salut bucodental  
• Atenció domiciliària