Cronicitat i Coordinació Sociosanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Cronicitat i Coordinació Sociosanitària

La coordinació de Cronicitat i Coordinació Sociosanitària està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària i de la Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malaties Poc Freqüents.
Responsable de coordinació

Francisco Miguel Alberti Homar

Ubicació i contacte

Cronicitat i Coordinació Sociosanitària
Direcció d'Assistència Sanitària

Hospital General
Plaça de l'Hospital, 3, 07012 Palma, Illes Balears
Tel. 971212016

Plans, programes i estratègies