Procés d'estabilització 2022-2024: concurs extraordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Procés d'estabilització 2022-2024: concurs extraordinari

En aquest espai podeu consultar els processos selectius del Procés d'Estabilització 2022-2024 regits pel sistema de concurs extraordinari.

Bases generals 

Aquestes bases són comunes a les convocatòries de totes les categories.

 

Llista de convocatòries específiques

Categoria professionalData de publicacióOferta d'ocupació pública
Arquitecte/arquitecta20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Auxiliar de cuina20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Bugader/bugadera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Calefactor/calefactora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Conductor/conductora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Cuiner/cuinera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Delineant20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Dietista-nutricionista20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Electricista20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Enginyer tècnic/enginyera tècnica industrial20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Enginyer/enginyera superior20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea cirurgia plàstica i reparadora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anatomia patològica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'anestesiologia i reanimació20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'aparell digestiu20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'endocrinologia i nutrició20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'hematologia-hemoteràpia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'obstetrícia-ginecologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oftalmologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'oncologia mèdica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'otorrinolaringologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea d'urologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de bioquímica clínica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cardiologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de cirurgia maxil.lofacial20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de farmàcia hospitalària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina física i rehabilitació20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina interna20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de microbiologia i parasitologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de nefrologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de neurologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pediatria20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de pneumologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiodiagnòstic20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de radiofísica hospitalària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Fisioterapeuta20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Fotògraf/fotògrafa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Fuster/fustera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Governant/governanta20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Grup administratiu de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Grup de gestió de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Grup tècnic de la funció administrativa20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Higienista dental d'àrea d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Infermer obstetricoginecològic/ infermera obstetricoginecològica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Infermer/infermera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Infermer/infermera d'urgències en atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Infermer/infermera de salut mental20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Llanterner/llanternera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Logopeda20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Mecànic/mecànica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Metge/metgessa d'urgències en atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Metge/metgessa d'urgències hospitalàries20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Monitor/monitora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Netejador/netejadora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Operador/operadora de màquina d'imprimir20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Peó20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Perruquer/perruquera20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Personal tècnic de grau mitjà20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Personal tècnic no titulat20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Personal tècnic superior titulat en biologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Personal tècnic superior titulat en psicologia20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Picapedrer20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Pintor/pintora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Psicòleg clínic/psicòloga clínica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Psicòleg/psicòloga d'atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica de salut en atenció primària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior especialista en anatomia patològica20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Telefonista20-12-2022Consultar el concurs extraordinari
Zelador/zeladora20-12-2022Consultar el concurs extraordinari