Cita prèvia

Necessita una cita prèvia amb professionals d'atenció primària?

Cita prèvia amb Atenció Primària

A continuació disposau de totes les vies per aconseguir una cita amb un professional del vostre centre de salut. 

Nou model d'atenció primària

Amb motiu de la implantació d'un nou model d’Atenció Primària hem adaptat els sistemes de CITA PRÈVIAPortal del Pacient, app Cita Prèvia GOIB i servei de citació telefònica automàtic.

 • Què és atenció primaria?

  Què és atenció primaria?

  L'atenció primària de salut és la que està més prop de les persones, les famílies i les comunitats en el sistema sanitari públic. Vetlla perque les persones rebin un tractament integral: des de la promoció i la prevenció de la salut fins al tractament, la rehabilitació i les cures pal·liatives, d'una manera el més ajustada possible a l'entorn quotidià de l'usuari. A la resta dels serveis del sistema, s'hi accedeix habitualment per derivació des d'atenció primària. Des d'atenció primària ens coordinam amb la resta de serveis sanitaris, els serveis socials, educatius, etc.

 • Centre de salut / Unitat Bàsica de Salut

  Centre de salut / Unitat Bàsica de Salut

  El centre de salut o la unitat bàsica de salut és el lloc d'atenció presencial —o telemàtica—des d'on es presta l'assistència sanitària quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir alguna malaltia, i des d'on coordinam el nostre treball amb l'equip d'atenció primària i d'altres recursos, com urgències d'atenció primària i hospitalàries, hospitals de patologia aguda o sociosanitaris. Oferim atenció individual, grupal, comunitària; en el centre de salut, a domicili, o en la comunitat (vegeu la cartera de serveis)

 • Equip de professionals

  Equip de professionals

  En el centre de salut hi treballam un equip de professionals, coordinat per un equip directiu, l’objectiu del qual és ajudar-vos a millorar la vostra salut. L'equip d'atenció primària està format per professionals administratius, d'infermeria, de medicina de família, de pediatria, de psicologia, de farmàcia, de fisioteràpia, comares, dentistes, higienistes dentals i altres professionals que poden ajudar-vos. Cada pacient té el seu equip de professionals de referència en el seu centre de salut i és important mantenir-lo al llarg del temps per establir-hi un vincle de confiança. D'aquesta manera està demostrat que la vostra salut —i la de tots— hi guanyarà.

 • Atenció mèdica urgent

  Atenció mèdica urgent

  L'atenció mèdica urgent, segons la circumstància, la proveirà el SAMU-061, un equip d'atenció primària en els centres sanitaris denominats PAC/SUAP o el servei d'urgències d'un hospital.


Amb quin professional he de demanar cita a atenció primària?

Us explicam quines necessitats pot atendre cada professional d'atenció primària. Així sabreu amb quin d'ells heu de concertar una cita prèvia, ja sigui per telèfon o per mitjans digitals (app de Cita Prèvia GOIB, Portal del Pacient, cita prèvia telefònica automatitzada).


 • Cita amb admissió

  Cita amb admissió

  Us podem resoldre un tràmit administratiu sense que us hagi d’atendre un sanitari. Els administratius ho poden fer, confiau en ells.

    

  Demanau cita amb el personal administratiu del vostre centre, si necessitau fer algun tràmit administratiu, com:

    

  • Dubtes sobre serveis, horaris, circuits, etc.
  • Renovació de medicació crònica
  • Desproveïment de medicaments
  • Sol·licitar un informe clínic amb finalitats legals (informe de voluntats anticipades, petició d'història clínica, informe de salut, entre d’altres)
  • Consulta sobre cites hospitalàries
  • Fer alguna gestió relativa a la vostra targeta sanitària
  • Justificants
  • Petició d'ambulàncies
  • Obtenir un certificat
 • Cita amb els professionals d'infermeria

  Cita amb els professionals d'infermeria 

  El personal d'infermeria us pot atendre en molts problemes de salut.  

    

  • Si sou una persona inclosa en el programa d'atenció domiciliària, contactau amb el vostre professional d'infermeria de referència perquè us ajudi a resoldre la necessitat.
  • Els professionals d'infermeria us poden ajudar a tractar malalties cròniques, com la diabetis mellitus, la hipertensió, l'obesitat o problemes respiratoris crònics.
  • També us poden ajudar si voleu deixar de fumar.
  • Els professionals d'infermeria d'atenció primària us poden donar informació sobre alimentació, exercici físic  i cures generals relacionades amb les diferents etapes de la vida.
  • Si precisau cita per a vacunació, guariment de ferides, úlceres o picades d'insectes o animals marins (caravel·la i meduses), demanau cita amb infermeria.
  • Si teniu un infant menor de 14 anys comptau amb professionals d'infermeria dedicats a la població infantil que us poden ajudar amb diverses cures, com la lactància materna, l'alimentació infantil, consells, etc. Així, si ho considerau necessari, demanau informació al personal d'infermeria sobre qualsevol tema relacionat amb la cura del vostre infant.

    

  Consultau el calendari vacunal per saber quan sol·licitar-la. 

    

  Calendari vacunació

 • Cita amb el metge de família

  Cita amb el metge de família

  • Si necessitau ser atès per un problema de salut agut, fer el seguiment d'una malaltia crònica severa o començar alguna activitat preventivademanau cita amb el metge de família.
  • Recordau que el metge de família treballa de manera conjunta amb el personal d'infermeria i hi ha alguns problemes de salut que es poden abordar i resoldre d'aquesta manera. 
 • Cita amb pediatria

  Cita amb pediatria

  • Si teniu fills menors de 14 anys amb un problema de salut agut, demanau cita amb pediatria. 
   Podeu demanar cita per telèfon, amb l'app de Cita Prèvia GOIB i/o en el Portal del Pacient.
  • En el cas de revisions conjuntes amb infermeria, consultau el calendari de visites del Programa de Salut Infantoadolescent per saber amb quin professional heu de demanar cita segons l'edat de l’infant. Aquesta cita l’heu de demanar telefonant al centre de salut o a Cita Prèvia telefònica. 

    

  Calendario de visitas del Programa de Salud Infantoadolescente

  Cal recordar que no es fan justificants d'atenció mèdica o d'absència escolar per al centre educatiu: correspon a la mare, al pare o al tutor legal fer-ho. Si la vostra empresa us demana un justificant de visita de l’infant, podeu sol·licitar-lo demanant cita a admissió.

 • Cita amb la comare (infermeria obstetricoginecològica)

  Cita amb la comare (infermeria obstetricoginecològica)

  Els professionals d'infermeria obstetricoginecològica —comares— estan especialitzats en la salut de la dona i cuiden d'aquest col·lectiu des de la pubertat fins al climateri.

    

  Els serveis que ofereixen a la comunitat són els següents: 

  • Atenció a la salut sexual i reproductiva, tant en l'àmbit preventiu com en l'educatiu, l'assistencial i el de promoció de la salut.
  • Activitats de prevenció i atenció de les malalties de transmissió sexual.
  • Activitats de promoció i educació per a la salut en els centres educatius en matèria de salut afectivosexual.
  • Consells per a la prevenció dels càncers de coll d'úter i de mama.
  • Consells sobre reproducció i contracepció.
  • Intervenció amb dones en edat madura per mitjà d'activitats educatives en la menopausa relacionades amb la cura del sòl pelvià.
  • Atenció a víctimes de violència masclista.
  • Cura i seguiment de l'embaràs.
  • Preparació de la família per al naixement
  • Atenció en el puerperi i en la criança.
  • Suport a la mare durant l'alletament.
  • Programa de prevenció del càncer de cèrvix. Citologia


  Com sol·licitar una cita amb la comare (infermeria obstetricoginecològica)?

  Només es pot demanar cita per telèfon:

 • Cita per a analítiques

  Cita per a analítiques

  Si el vostre metge us ha indicat una prova analítica, podeu demanar cita per acudir a fer-vos la prova.

  Per fer-vos una analítica heu de tenir una petició cursada per un professional sanitari. Si no teniu aquesta petició, en el vostre centre de salut us la poden recuperar de la història clínica


  Com sol·licitar amb una cita per a analítiques?

  Només es pot demanar cita per telèfon:

 • Cita amb altres professionals del centre

  Cita amb altres professionals del centre

  Per a professionals de les unitats de suport d'atenció primària

  • Psiquiatres
  • Psicòlegs o psicòlogues
  • Treballadors o treballadores socials
  • Mediador o mediadora cultural
  • Farmacèutics o farmacèutiques
  • Fisioterapeutes
  • Odontòlegs o odontòlogues
  • Higienistes dentals
  • Auxiliars d'infermeria 
    
   s’han de seguir els circuits establerts habitualment o derivació prèvia des del vostre equip d'atenció primària


  Com sol·licitar una cita amb altres professionals del centre?

  Només es pot demanar cita per telèfon per a segones visites en alguns casos. Consultau el procediment concret amb l’ equip de professionals del vostre centre de salut.


Com sol·licitar cita sense desplaçar-vos?

Estalviau desplaçaments innecessaris al centre de salut.

Podeu sol·licitar cita amb el professional més adequat per a la vostra necessitat de salut o tràmit mitjançant algun d'aquests tres serveis.


 • app Cita Prèvia GOIB

  App Cita Prèvia GOIB

  Descarrega't o actualitza't l'app Cita Prèvia GOIB

  Els usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears poden demanar cita amb un professional del seu centre de salut de manera fàcil i ràpida amb l’app Cita Prèvia GOIB disponible gratuïtament per a Android i iOS.

  • Entrau a l’app Cita Prèvia GOIB.
  • Introduiu el codi d'identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual.
  • Introduiu la data de naixement.
  • Demanau cita amb admissió o amb un professional sanitari en funció de la vostra necessitat.

  Coneixeu més sobre l'app de Cita Prèvia GOIB

 • Portal del Pacient

  Portal del Pacient

  Portal del Pacient

    

  Els usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears poden demanar cita de manera fàcil i ràpida amb un professionals del seu centre de salut:

  • Entrau al Portal del Pacient.
  • Introduiu el codi d'identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual.
  • Introduiu la data de naixement.
  • Demanau cita amb admissió o amb un professional sanitari en funció de la vostra necessitat.

  Coneixeu més sobre el Portal del Pacient

 • Cita Prèvia Telefònica

  Cita Prèvia Telefònica

  Cita Prèvia Telefònica

    

  • Pot sol·licitar cita prèvia en atenció primària telefonant al 902 079 079 o 971 437 079*. L'atendran telefònicament les 24 hores, per a donar-li cita amb el professional més adequat a la seva necessitat.
   • Els operadors estan disponibles de dilluns a divendres de 7 a 21 hores i els dissabtes de 7 a 14 hores.
   • En la resta de franja horària serà atès per un sistema de cita prèvia telefònica automatitzada.
  • Si requereix contactar directament amb el seu centre de salut, consulti el llistat de telèfons. L'atendran segons l'horari d'atenció del centre.


  *Té l'opció de telefonar al 971 (cost en funció de la tarifa contractada; gratuït amb tarifa plana) o bé al 902 (0,138€ cada 1,5min. en tot el territori de les Illes Balears)

Preguntes freqüents sobre Cita Prèvia


 • Puc demanar cita per internet en qualsevol moment del dia?

  Sí, podeu usar els diferents serveis de reserva de cita (Portal del Pacient, app de Cita Prèvia GOIB i cita prèvia telefònica automatitzada) les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

 • Puc demanar cita per telèfon en qualsevol moment del dia?

  Podeu telefonar a cita prèvia telefònica automatitzada les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Si voleu ser atès per un operador, aquests estan disponibles del dilluns al divendres de 7 a 21 hores i els dissabtes de 7 a 14 hores. Si necessitau telefonar al vostre centre de salut, els telèfons estan disponibles en l'horari d'atenció del centre.

 • Què és el Portal del Pacient?

  És una pàgina web que permet demanar cita prèvia per als professionals administratius, medicina de família, infermeria i pediatria en els centres de salut i en les unitats bàsiques d'atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears. A més, ofereix altres serveis,com la sol·licitud d'anul·lació de cites en atenció especialitzada, la consulta de la vostra situació en llista d'espera, la sol·licitud de canvi de professional sanitari o de les vostres dades personals. A més, si teniu certificat digital o DNI electrònic, utilitzant cl@ve, podeu consultar la vostra Història Clínica Resumida. 

 • Què és l'app de Cita Prèvia GOIB?

  És una aplicació per a mòbils (iOS o Android) que permet la reserva de cita prèvia per a admissió, medicina de família, infermeria i pediatria en els centres de salut i unitats bàsiques d'atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears. 

 • Què és la cita prèvia telefònica automatitzada?

  Quan telefonau al telèfon de cita prèvia (902 079 079 o 971 437 079) sou atesos per un sistema automatitzat de veu que us permet reservar una cita amb admissió, medicina de família, infermeria i pediatria o bé un operador al que podeu demanar cita amb qualsevol dels professionals del vostre centre de salut.

 • Què és el CIP de la targeta sanitària i on el puc trobar?

  El codi d'identificació de pacient (CIP) de la targeta sanitària individual (TSI) és necessari per identificar-se i demanar cita prèvia. És un número d'onze xifres que comença per 38, es troba imprès en la vostra targeta sanitària i us identifica com a assegurat del Servei de Salut de les Illes Balears. 

    

  CIP | Tarjeta Sanitaria Individual

  CIP | Tarjeta Sanitaria Individual

 • Està disponible la reserva de cites per a atenció primària les 24 hores?

  Sí. Podeu emprar els diferents serveis de reserva de cita (app de Cita Prèvia GOIB, Portal del Pacient, cita prèvia telefònica automatitzada) a qualsevol hora del dia, els 365 dies de l'any, excepte els telèfons dels centres de salut, que depenen de l'horari d'atenció d’aquests.

 • Per a quins professionals es pot demanar cita en el Portal del Pacient, app de Cita Prèvia GOIB i cita prèvia telefònica automatitzada?

  Els serveis de reserva de cita automatitzats permeten demanar cita per als professionals d'atenció primària de les següents especialitats:

  • Admissió
  • Medicina de família
  • Pediatria
  • Infermeria  
 • Amb quin professional he de reservar cita per a la meva filla o fill menor de 14 anys per a les revisions periòdiques recomanades?

  Les revisions recomanades en el Programa de Salut Infantoadolescent són ateses per l'equip de pediatria format per personal d'infermeria i pediatres. Segons l'edat de la seva filla o fill heu de demanar cita amb pediatria, amb  el personal d'infermeria o conjunta.  
  Consultau el calendari de revisions del Programa de Salut Infantoadolescent per saber amb quin professional cal reservar cita. Aquestes cites s’han de demanar per telèfon en el vostre centre de salut o telefonant a cita prèvia telefònica automatitzada. 

 • Què he de fer quan la meva filla o fill fa 14 anys perquè el comenci a atendre un metge de família en lloc del pediatre?

  Quan un infant fa 14 anys és responsabilitat dels pares sol·licitar el canvi de professional assignat en admissió del seu centre de salut. En cas contrari, és possible que no pugui reservar cites pels mitjans automàtics perquè es buscaran cites d'adult en agendes de pediatria i no es trobaran. Per tant, recordau demanar cita amb admissió per fer el canvi de metge de capçalera de la seva filla o fill quan faci els 14 anys.

 • Amb quin professional he de reservar cita per demanar un justificant de visita de la meva filla o fill per a la meva empresa?

  Si la vostra empresa us sol·licita un justificant de visita al centre de salut per acompanyar a la vostra filla o fill el pot demanar al personal administratiu. Per a això heu de demanar cita amb admissió emprant els mitjans automàtics de cita prèvia o telefonant al centre de salut.  


  Recordau que no es fan justificants d'atenció mèdica o d'absència escolar per al centre educatiu: correspon a la mare, al pare o al tutor legal fer-ho.

 • Com sol·licitar un trasllat no urgent en ambulància?

  Un trasllat no urgent està pensat per facilitar el desplaçament d'aquells pacients que, per causes exclusivament clíniques, no poden fer-ho en altres mitjans de transport habituals. 
  Qualsevol persona malalta o que presenti una lesió i que rebi assistència sanitària en el Servei de Salut de les Illes Balears té dret a utilitzar aquest servei, sempre que hi hagi causes que justifiquin la necessitat i sempre que ho sol·liciti el professional mèdic que l’atén. 
  La sol·licitud d’un trasllat no urgent en ambulància el tramita el servei administratiu de consultes externes de l’hospital o d’admissió del seu centre de salut, sempre que estigui indicat clínicament. 
  Per sol·licitar-lo a atenció primària, demanau cita amb admissió del vostre centre de salut per mitjà del Portal del Pacient, l’app de Cita Prèvia GOIB, cita telefònica automatitzada o telefonant al vostre centre de salut. 
  Per fer-ho a consultes externes de l’hospital, posau-vos en contacte amb el servei administratiu corresponent. 
   

 • Puc consultar les cites que tenc pendents a atenció primària?

  En el Portal del Pacient i en l'app de Cita Prèvia GOIB només es mostren les cites amb medicina de família o infermeria reservades per a un dia i hora concrets. Les cites amb admissió i les anotades perquè un professional sanitari us contacti no apareixen en línia. 
  Podeu consultar totes les cites pendents per a atenció primària telefonant al vostre centre de salut. 
   

 • Puc consultar les cites que tenc pendents a atenció especialitzada?

  Podeu telefonar al centre on teniu concertada la cita i us informaran. A més, en el Portal del Pacient, dins de l'apartat «Cita prèvia», es mostren les vostres properes cites, entre elles les d'atenció especialitzada. 
   

 • Com puc sol·licitar cita per a un fill o filla menor d'edat?

  Heu de facilitar les dades del menor quan us demanin el CIP autonòmic i la data de naixement tant en el Portal del Pacient, l'app de Cita Prèvia GOIB i/o per mitjà de cita telefònica automatitzada.
   

 • Com puc demanar cita per a dues persones diferents?

  La gestió de la citació per mitjans automatitzats (Portal del Pacient, app de Cita Prèvia GOIB i cita telefònica automatitzada) és un procés individual que requereix que s'introdueixin les dades de cada usuari per a la reserva de la cita. Per tant, per demanar cita per més d'una persona s'han d'introduir les dades de cadascuna, en sessions successives.  

 • Com puc anul·lar la cita que tenc reservada a atenció especialitzada?

  Podeu telefonar a cita prèvia o a l'hospital on teniu la cita o emplenar la sol·licitud en el Portal del Pacient i el personal d'admissió us contactarà per confirmar l'anul·lació. Per emplenar la sol·licitud necessitau tenir les dades de la cita: hospital, servei i data de la cita, i les vostres dades personals (CIP, DNI, data de naixement). És obligatori introduir una adreça de correu electrònic ja que us contactaran per aquest mitjà.
   

 • Com puc canviar la cita que tenc reservada a atenció primària?

  Heu d'anul·lar la cita i reservar-ne una altra.
   

 • He intentat reservar cita emprant els mitjans automàtics i m'indica que no hi ha cites disponibles. Per què? 

  Aquesta situació pot ser per diferents motius. Els mitjans automàtics cerquen cites disponibles en les agendes configurades pel vostre centre de salut en els propers seixanta dies. És possible que, o bé aquest professional no tingui disponibilitat en els mesos següents, o que no tingui configurada la seva agenda per permetre la citació per mitjans automàtics. En qualsevol cas, per reservar la cita telefonau al vostre centre de salut i us resoldran el problema.  
   

 • He intentat reservar una cita i m'indica que no ha estat possible, que em posi en contacte amb el meu centre de salut. Per què?

  Això pot ocórrer per saturacions puntuals del sistema de reserva de cita per mitjans automàtics. En aquests casos, si és urgent contactau telefònicament amb el vostre centre de salut. Si podeu esperar, intentau-ho novament més tard.  

 • Puc demanar cita si som un pacient d'una altra comunitat autònoma?

  Si sou un pacient d'una altra comunitat autònoma, no podeu demanar cita per sistemes automàtics. Heu de contactar o acudir al centre de salut o PAC més proper al vostre domicili o allotjament per intentar solucionar el seu problema. Si es tracta d'una urgència greu, telefonau al 061
   

 • Quan deman una cita per mitjans automàtics sempre em diu que no n’hi ha de disponibles i, no obstant això, si telefon al centre de salut me la donen. Per què? 

  Hi ha algunes restriccions per citar amb els mitjans automàtics. No totes les agendes de tots els professionals permeten la citació automàtica per qüestions organitzatives i/o sanitàries. És per això que tampoc està disponible la reserva de cites per a tots els professionals que us poden atendre en el vostre centre de salut. En alguns casos, només pot donar cita el personal sanitari, ja que han d'establir unes premisses necessàries de derivació. En el vostre centre de salut us poden informar i reservar la cita que necessitau. 
   

 • Per què és obligatori introduir el meu telèfon en intentar reservar una cita pels mitjans telemàtics?

  Intentam evitar les cites presencials per minimitzar els riscos per la pandèmia de la COVID-19. Per tant, el personal sanitari i/o el personal administratiu us telefonaran al número de telèfon (fix o mòbil) que faciliteu quan reserveu la cita. Recordau que és molt important que el dia acordat tengueu el telèfon disponible, sense silenciar, perquè puguem contactar amb vós. Us heu de preparar per parlar en les condicions adequades quan el professional sanitari us telefoni. 
   

 • En reservar una cita he d'introduir un número de telèfon, ha de ser un mòbil o un fix? ha de ser el meu o pot ser el d'una altra persona?

  Pot ser qualsevol telèfon. L'única cosa requerida és que sigui un número de telèfon que estigui disponible el dia concertat de la cita. Pot ser un mòbil vostre o el d'un familiar, un telèfon fix del vostre domicili, centre de treball o el d'una altra persona que us el faciliti. Si teniu una cita concertada amb un professional sanitari, procurau atendre el telèfon des d'un lloc tranquil on pugueu mantenir una conversa que us permeti explicar el motiu de la consulta.
   

 • Què passa si no em telefonen el dia en el qual tenc reservada la cita telefònica? 

  Heu de tenir en compte que el professional us cridarà a partir del dia indicat. Allò que s’espera és que us telefonin aquell mateix dia però, depenent de la demora que pugui tenir l'agenda del professional, és possible que la cita es passi a l'endemà del dia acordat. En qualsevol cas, estigueu pendent del telèfon, no el deixeu silenciat. Si us telefonen des d'un número ocult o un mòbil desconegut, contestau la telefonada perquè pot ser la del professional sanitari. 
   

 • Puc anar al centre de salut sense cita prèvia?

  NO és recomanable. Si teniu una urgència us recomanam que telefoneu prèviament al vostre centre de salut o PAC, o al 061 si es tracta d'una urgència vital i expliqueu els motius de la consulta.
   

Mapa d'equipaments sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears

Vine a veure'ns amb seguretat


 • A l'atenció primària
  • Si teniu cita presencial confirmada al Centre de Salut, seguiu aquestes mesures de seguretat.
  • Si teniu una cita telefònica concertada, activau el sò del telèfon, estau atent al telèfon i recordau que us poden telefonar des d'un número ocult.
  • Si teniu cap dubte, telefonau
 • Als hospitals
  • Hem iniciat de manera progresiva l’activitat de consultes externes i proves complementàries. Per raons d’eficiència i seguretat alternam consultes telefòniques i presencials.
  • Adaptam els espais físics de les consultes per evitar aglomeracions perilloses.
  • Si teniu cita confirmada a l’Hospital, seguiu aquestes mesures de seguretat
  • Recordau que heu d’acudir a les urgències hospitalàries únicament en situacions greus. Per a la resta de situacions sense cita prèvia, acudiu al vostre Centre de Salut o al PAC.

Vídeos


 • Telèfon INFOCOVID 900 100 971

 • Necessites atenció sanitària?

 • Telefona abans d'anar al centre de salut

 • Al centre de salut, no baixis la guàrdia!

 • Uses bé la màscara?

Recorda

Evita en la mesura del possible apropar-te als centres sanitaris.

En aquest moments:

 • Prioritzam l'atenció telefònica
 • Si necessitau una valoració mèdica o infermera, us la donarem per telèfon

 • Si cal, farem visites a domicili, com sempre

 • Hem habilitat de nou la sol·licitud de cites al PORTAL DEL PACIENT per a que disposi d'un altra via de servei de salut digital.
APP CITA PRÈVIA GOIB

Descarrega't o actualitza't l'APP CITA PRÈVIA GOIB

Durant la crisi sanitària de la COVID-19, els usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears poden demanar de manera fàcil i ràpida que el seu centre de salut contacti amb ells: entrau a l’app Cita Prèvia, facilitau un número de telèfon de contacte i responeu unes preguntes, i un professional sanitari us telefonarà al més aviat possible.

 • Disponible gratuïtament per als sistemes Android i iOS.

App Cita Prèvia GOIB

Descarrega't o actualitza't l'APP CITA PRÈVIA GOIB

Durant la crisi sanitària de la COVID-19, els usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears poden demanar de manera fàcil i ràpida que el seu centre de salut contacti amb ells: entrau a l’app Cita Prèvia, facilitau un número de telèfon de contacte i responeu unes preguntes, i un professional sanitari us telefonarà al més aviat possible.

 • Disponible gratuïtament per als sistemes Android i iOS.

Portal del Pacient

Durant la crisi sanitària de la COVID-19, els usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears poden demanar de manera fàcil i ràpida que el seu centre de salut contacti amb ells:

 • entrau al Portal del Pacient,
 • introduiu el codi d'identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual
 • introduiu la data de naixement,
 • responeu unes preguntes, i un professional sanitari us telefonarà al més aviat possible.
 • Per a tots els centres de salut de les Illes Balears 902 079 079 ò 971 437 079 on t'atendran telefònicament les 24 hores
 • Si requereix contactar directament amb el seu centre de salut, consulti el llistat de telèfons


Teniu l’opció de trucar al 971 (cost en funció de la tarifa contractada; gratuït amb tarifa plana) o bé al 902 (0,138€ cada 1,5min. a tot el territori de les Illes Balears)

 • Si teniu cita presencial confirmada al Centre de Salut, seguiu aquestes mesures de seguretat.
 • Si té concertada una cita telefònica, activi el so del telèfon, estigui atent al telèfon i recordi que el/la poden cridar d'un número ocult.
 • Si cal, farem visites a domicili, com sempre
 • Si teniu cap dubte, telefonau
 • Hem iniciat de manera progresiva l’activitat de consultes externes i proves complementàries. Per raons d’eficiència i seguretat alternam consultes telefòniques i presencials.
 • Adaptam els espais físics de les consultes per evitar aglomeracions perilloses.
 • Si teniu cita confirmada a l’Hospital, seguiu aquestes mesures de seguretat
 • Recordau que heu d’acudir a les urgències hospitalàries únicament en situacions greus. Per a la resta de situacions sense cita prèvia, acudiu al vostre Centre de Salut o al PAC.

Telèfons de contacte

Cites a l'Atenció Primària (Medicina de família, Infermeria, Pediatria)

Per a tots els centres de salut de les Illes Balears 902 079 079 ò 971 437 079 on t'atendran telefònicament les 24 hores

Teniu l’opció de trucar al 971 (cost en funció de la tarifa contractada; gratuït amb tarifa plana) o bé al 902 (0,138€ cada 1,5min. a tot el territori de les Illes Balears)

Telèfons directes dels Centres de Salut i Unitats Bàsiques de Salut

Nits i caps de setmana

A la nit i els cap de setmana pots trucar al teu PAC/SUAP

Telèfons directes dels PAC/SUAP

Cites a l'hospital (Consultes, Proves diagnòstiques, Intervencions quirúrgiques)

 • HOSPITALS - Illa de Mallorca

 • HOSPITALS - Illes d'Eivissa i Formentera

 • HOSPITALS - Illa de Menorca

  • Hospital General Mateu Orfila 971 487 295 de 8:00 a 20:00h, del dilluns al divendres.

061

Per a emergències telefoni directament al 061

Tuits informatius

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.