La vostra situació en la llista d'espera

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Consultau la vostra situació en la llista d'espera sanitària

El Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà del Portal del Pacient, posa a disposició de la ciutadania un sistema de consulta de la seva situació en els diferents registres de pacients pendents. 

 • No s'inclouen en el Registre de Pacients Pendents, les persones que estiguin pendents d’alguna de les següents intervencions quirúrgiques o consultes següents, segons el que estableix la normativa del Servei:
  • Operacions que requereixin esperar per complir les condicions adequades per fer-les (exemple: les relacionades amb les tècniques de reproducció humana assistida).
  • Vasectomia o lligadura de trompes.
  • Intervenció quirúrgica per tractar l’obesitat mòrbida.
  • Operació de reassignació sexual (o genital).
  • Consultes externes d’optometria, anestèsia, unitat del dolor i de malalties del son.
  • Revisions com a part del seguiment de l’evolució de l’afecció diagnosticada.
  • Cribratges com a programes poblacionals preventius per a malalties concretes.
  • Qualsevol prestació sanitària que no estigui inclosa en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut (exemples: cirurgia plàstica i reparadora amb finalitats estètiques o de percepció personal, o reversió de la vasectomia o de la lligadura de trompes).
 • Independentment de la informació a què teniu accés per mitjà d'aquest sistema, el centre hospitalari és el que fixarà la data de la cita i/o intervenció, en el cas que no en tengueu, i vos la comunicarà telefònicament.
 • Adreçau-vos al Servei d’Admissió de l’Hospital per fer qualsevol consulta sobre la vostra situació en la llista d’espera i sobre els vostres drets i deures relacionats amb el Decret de garantia de demora.

 

Situación listas de espera | IB-SALUT 

Definicions

 • Llista d'espera de consultes externes (LEC)

  La llista d’espera de consultes externes (LEC) és el registre de pacients pendents d’una primera consulta.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i també el nombre de pacients que estan pendents d’una primera visita.

 • Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

  La llista d'espera quirúrgica (LEQ) és el registre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i el nombre de pacients que estan pendents d’un procediment quirúrgic no urgent per al qual l’hospital té previst ocupar una sala d’operacions, independentment de si cal hospitalització i del tipus d’anestèsia.

 • Data d'inscripció a les llistes d'espera

  És la data d'inclusió a la llista d'espera quirúrgica o la data de la prescripció o indicació del metge/metgessa a partir de la qual vulgui tornar a citar el pacient.

 • Demora mitja

  És el temps que han esperat els pacients en la mateixa situació i per al mateix servei/procediment i hospital.

 • Estimació de dies per a la cita/intervenció

  És el temps que li queda al pacient per a ser atès tenint en compte el temps que fa que espera i la demora mitja per a aquell servei/prestació i hospital.