Serveis de prestació de transport sanitari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis de prestació de transport sanitari

El transport sanitari, que haurà de ser accessible a les persones amb discapacitat, consisiteix en el desplaçament de malalts per causes exclusivament clíniques, la situació dels quals els impedeixi desplaçar-se pels mitjans ordinaris de transport.

Aquesta prestació es facilitarà d'acord amb les normes que reglamentàriament estableixen les administracions sanitàries competents, i inclou: 

  1. Accés a la prestació de transport sanitari
  2. Contingut
  3. Requisits generals
  4. Trasllat de pacients entre comunitats autònomes

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.