Accés als serveis sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Accés als serveis sanitaris

  • Qui té accés al sistema sanitari públic de les Illes Balears?

    El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) és l'entitat que garanteix l'assistència sanitària pública als residents de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

    Per rebre assistència sanitària pública amb càrrec a IB-SALUT heu d'estar acreditat com a assegurat o beneficiari per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), com a organisme que reconeix i acredita aquesta condició en el Sistema Nacional de Salut (SNS).

  • Documentació necessària per accedir al sistema sanitari públic

    Per accedir al Servei de Salut de les Illes Balears en el centre de salut (CS) corresponent per zona de residència cal sol·licitar la Targeta Sanitària Individual (TSI).

    • La Targeta Sanitària Individual (TSI) és el document que identifica als residents d’una Comunitat Autònoma i que facilita l’accés als serveis sanitaris del territori nacional.