Cartera de serveis complementària en prestació de salut bucodental infantil

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Elecció de professional en salut bucodental

Els pares, tutors o responsables de les persones incloses en el Programa d'assistència dental infantil (PADI) poden triar entre els dentistes habilitats pel Servei de Salut que apareixen en el llistat visible en aquesta mateixa pàgina.

 

Per demanar cita cal telefonar al professional que hagi triat del llistat, i anar a la seva consulta amb la targeta sanitària de l'infant.

 

L'elecció del dentista es fa efectiva amb la primera utilització de la targeta sanitària a la consulta del professional i  es manté mentre els pares, tutors o responsables del pacient no manifestin una voluntat contrària.

 

El professional triat és el dentista de capçalera del pacient, i n’ha de fer el seguiment corresponent mentre no hi hagi canvi de professional.

 

Els dentistes habilitats per el Servei de Salut tenen l'obligació d’acceptar tots els infants que acudeixen a la seva consulta durant el primer any que tenen dret al PADI  que és el que compleixen 6 anys (*). També tenen l'obligació de visitar-lo tots els anys fins l'any que en compleix 15 , sempre que  l'infant passi cada any la revisió amb aquest mateix professional, per tant és fonamental acudir anualment a revisió.

 

Els dentistes habilitats  poden sol·licitar al Servei de Salut no visitar un infant si hi ha la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents:

 

  1. Quan el pacient no acudeixi repetidament a les cites concertades sense justificació.
  2. Quan el pacient presenti alguna patologia dental com a conseqüència de no haver acudit a les revisions anuals o perquè s’incorpora per primera vegada al PADI, excepte el primer any.
  3. Altres motius justificats que dificultin la prestació de l’assistència en les condicions adequades.

 

Si es dona aquest cas, el pacient podrà triar un altre dentista habilitat, però si no l’accepten cal tenir en compte, que  l'infant manté sempre  el seu dret a rebre l'assistència del PADI hi ho podrà fer amb el dentista del centre de salut que li correspon per zona de residencia, agafant cita mitjançant el telèfon de cita prèvia d’Atenció Primària: 971 437 079

 

(*) L'any que l'infant compleix 6 anys pot anar a la revisió del PADI des del dia 1 de gener fins dia 31 de desembre independentment que en el moment de la visita encara no hagi complit els 6 anys.

 

Normativa

Decret 55/2016, de 16 de setembre, de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears

 

Et pot interessar