Cartera de serveis complementària en prestació de salut bucodental infantil

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Contingut de l’assistència bucodental

En tots els casos l’assistència bucodental s’ha d’aplicar de conformitat amb el Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI) que el Servei de Salut de les Illes Balears disposa com a guia d’actuació clínica basada en l’evidència científica i que ha de comunicar a tots els professionals i a les persones jurídiques habilitades.

PADI

 Exclusions

Queden exclosos de l’assistència bucodental que garanteix aquest Decret els tractaments següents:

 1. Els tractaments d’ortodòncia i les extraccions que se’n derivin.
 2. Els tractaments reparadors de la dentició temporal.
 3. Els implants osteointegrats i la restauració protètica corresponent.
 4. Els tractaments amb finalitat exclusivament estètica.

Accions

L’assistència bucodental comprèn les accions següents:

 1. Una revisió anual de la salut bucodental.
 2. Els tractaments d’assistència bucodental són els següents:
  1. Segellat de fissures o fosses en la dentició permanent quan el pacient hagi patit o pateixi càries en la dentició temporal o en alguna peça permanent, o bé quan l’estat de les seves peces dentals ho faci convenient segons el criteri de l’odontòleg o estomatòleg.
  2. Obturacions en alguna peça permanent quan s’hi detecti càries i quan ho aconselli l’avaluació de l’estat que presenta i la velocitat de la progressió, segons el criteri de l’odontòleg o estomatòleg.
  3. Tractaments pulpars (endodòncies) o extraccions (exodòncies) de peces permanents en els casos de lesions pulpars irreversibles, segons el criteri de l’odontòleg o estomatòleg.
  4. Extraccions (exodòncies) de peces temporals.
  5. Tartrectomies quan es detectin càlculs dentals en la dentició permanent, però en cap cas per motius estètics.
  6. Atenció en cas d’urgència, que inclou —a més de les prestacions que estableixen els apartats anteriors— la prescripció del tractament pal·liatiu farmacològic
 3. Els tractaments especials d’assistència bucodental en la dentició permanent són els següents:
  1. Els tractaments especials d’assistència bucodental inclosos en el PADI són el conjunt de mitjans utilitzats per poder curar o alleujar les malformacions i/o els traumatismes en la dentició permanent.
  2. Aquests tractaments han de ser autoritzats prèviament pel director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut o bé cal comunicar-los-hi de manera immediata, amb un informe clínic de l’odontòleg o estomatòleg que justifiqui la necessitat i, si escau, la urgència de la intervenció, d’acord amb el que preveuen els apartats següents.
  3. Els tractaments especials que han de ser autoritzats pel director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut abans d’aplicar-los són els següents:
   • Corona provisional de resina
   • Corona definitiva
   • Gran reconstrucció (MID)
   • Reconstrucció mitjana (IM o ID)
   • Monyó metàl·lic colat
   • Pern prefabricat intraradicular
   • Mantenidor d’espai de resina
  4. Els tractaments especials urgents que s’han de comunicar al director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut immediatament després d’aplicar-los són els següents:
   • Endodòncia amb gutaperxa
   • Extracció dental per traumatisme
   • Reimplantació dentària amb ferulització
   • Ferulització de dues dents o més
   • Apicoformació
   • Sutura de teixits tous
 4. Informació i educació en matèria d’higiene i salut bucodental adreçada a la població escolar.

Normativa

Decret 55/2016, de 16 de setembre, de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears

Et pot interessar