Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Pla estratègic d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026: salut comunitària

L'objectiu general d'aquest pla és reforçar l’orientació comunitària en l’atenció primària en col·laboració amb Salut Pública, l’entorn local i altres sectors, prioritàriament social i educatiu, per empoderar les persones, millorar la salut o el benestar de la població amb perspectiva d’equitat.

 Descarregar el Pla estratègic

La salut comunitària és un element essencial per millorar la salut de la població i un factor determinant de la qualitat de l’atenció primària. Amb l’atenció individual no n’hi ha prou per cobrir les necessitats de salut de la població. 

 

El sistema sanitari ha estat tradicionalment orientat cap a la malaltia. Encara que en els darrers anys tant institucions com professionals s’han centrat a prevenir o curar les malalties, individuals o col·lectives, i a pal·liar el patiment, cal afegir també la visió salutogènica (figura 1), en què l’atenció i les accions es dirigeixen que les persones, les famílies i les comunitats augmentin el control sobre la seva salut i la millorin.

 

Figura 1. Representació gràfica de la salut en el riu de la vida. Il·lustració basada en Lindström B, Eriksson M. Salutogenesis. (2005).

 

El sistema sanitari no és el principal determinant de la salut de la població i cal incorporar entre els objectius l’abordatge de les desigualtats socials, que són responsables d’un excés de mortalitat i de morbiditat superior a la majoria dels factors de risc coneguts que fan emmalaltir.

 

Si es té en compte la llei de cures inverses, l’equitat en els serveis sanitaris s’ha de reflectir que les persones amb més necessitats pel que fa a salut fan servir més els serveis sanitaris.

 

Així mateix, cal fomentar la salut mediambiental, la perspectiva de gènere i respectar la multiculturalitat i el plurilingüisme.