Servei del Personal Estatutari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei del Personal Estatutari

El Servei del Personal Estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i la Subdirecció de Gestió de Personal.

La funció més rellevant d'aquesta àrea és la de tramitar els procediments de gestió de Personal Estatutari, i col·laborar i prestar assessorament jurídic en les matèries propies del servei amb altres serveis.

Cap del Servei

María Encarnación Cremades Mestre

Ubicació i contacte

Servei del Personal Estatutari
Subdirecció de Gestió de Personal
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Objectius
  1. Objectiu principal: Aplicar el marc legal vigent en matèria de recursos humans en el Servei de Salut de les Illes Balears.
  2. Objectius secundaris:  Ordenar la funció pública estatutària que presta serveis en el Servei de Salut de les Illes Balears.
Funcions
  1. Tramitació de procediments de gestió del personal estatutari de tot el Servei de Salut.
  2. Nomenamnets, cesaments, jubilacions, reconeixement de trienis, permisos, etc.
  3. Assessorament jurídic i resolució de recursos administratius en matèries pròpies del Servei de Salut.