Servei de Salut laboral i relacions amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

El Servei de Salut laboral i relacions amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn del Departament d'Inspecció Mèdica de la Direcció d'Assistència Sanitària.

Cap del Servei

Carmen Garcés Tronch

Ubicació i contacte

Servei de Salut laboral i relacions amb l'INSS
Departament d'Inspecció Mèdica

Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
Carrer de Son Campos 5, 07005 - Palma
Tel. 971462099
 

Enllaços externs d'interès