Zona bàsica de salut de Llevant

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Zones bàsiques de salut del Sector Sanitari de Llevant

Sa Torre-Manacor

Comprèn la part occidental del terme municipal i de la ciutat de Manacor. Inclou el nucli de Son Macià.


Els límits són: camí de Conilles (Ma-3322) fins al límit del terme municipal, límit del terme municipal de Petra, límit del terme municipal de Vilafranca de Bonany, límit del terme municipal de Felanitx fins a la carretera Ma-4014, per aquesta carretera Ma-4014 fins a Son Fortesa, des de Son Fortesa per la carretera de Cales (Ma-4015) fins a Manacor; ronda del Port (parells), carrer d’en Colom (parells), avinguda des Torrent, carrer d’en Jaume Domenge (parells), carrer d’en Joan Segura (senars), carrer d’Alexandre Rosselló (senars), plaça de sa Bassa, carrer de Francesc Gomila (senars), plaça de s’Abeurador, carrer d’en Modest Codina (senars) i camí de Conilles.


Centres de què disposa:

Capdepera

Comprèn el terme municipal de Capdepera.


Centres de què disposa:

Ses Roques Llises

Comprèn els termes municipals de Vilafranca de Bonany, de Montuïri, de Petra, de Porreres, d’Ariany i de Sant Joan.


Centres de què disposa:         

Xaloc

Comprèn els termes municipals de Campos i de ses Salines.


Centres de què disposa:

 • CS Xaloc
 • UBS Ses Salines
 • UBS Colònia de Sant Jordi
 • UBS sa Ràpita

Santanyí

Comprèn el terme municipal de Santanyí.


Centres de què disposa:     

 • CS Santanyí
 • UBS Alqueria Blanca
 • UBS Cala d’Or
 • UBS Llombards
 • UBS Calonge

Na Camel·la-Manacor

Comprèn la part oriental del terme municipal i la ciutat de Manacor.


Els límits són: camí de Conilles (Ma-3322) fins al límit del terme municipal, límit del terme municipal de Petra, límit del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar fins al límit senyalat per a la ZBS Porto Cristo (es pot tenir com a fita el puig de na Mancada), des d’aquest punt fins a la carretera Ma-4020 (Manacor–Porto Cristo) i fins a la cruïlla amb el camí del Rafal Pudent, fins a la carretera de Cales (Ma-4015) fins a Manacor; ronda del Port (senars), carrer d’en Colom (senars), avinguda des Torrent, carrer d’en Jaume Domenge (senars), carrer d’en Joan Segura (parells), carrer d’Alexandre Rosselló (parells), plaça de sa Bassa, carrer de Francesc Gomila (parells), plaça de s’Abeurador, carrer d’en Modest Codina (parells) i camí de Conilles.


Centres de què disposa:

 • CS Na Camel·la, solar pendent de determinar, Manacor

Nuredduna

Comprèn el terme municipal d’Artà.


Centres de què disposa:

Felanitx

Comprèn el terme municipal de Felanitx.


Centres de què disposa:

Porto Cristo-Manacor

Els límits són les extensions territorials dels nuclis costaners de població del terme municipal de Manacor, que de ronda Sud són: s’Illot, cala Morlanda, Porto Cristo, cala Anguila, cala Mendia, s’Estany d’en Mas, Cales de Mallorca i cala Murada. La demarcació és el límit del terme municipal de Felanitx; la carretera Ma-4014, des del límit del TM fins a Son Fortesa; la carretera Ma-4015, des de Son Fortesa fins a la cruïlla del Rafal Pudent; el camí del Rafal Pudent fins a la cruïlla amb la carretera Ma-4020 i des d’aquí, en línia perpendicular, fins al límit del terme municipal amb el terme de Sant Llorenç des Cardassar.


Centres de què disposa:

Llevant

Comprèn els termes municipals de Son Servera i de Sant Llorenç des Cardassar.


Centres de què disposa:

 • CS Llevant
 • UBS Sant Llorenç des Cardassar
 • UBS Son Carrió
 • UBS Cala Millor
 • UBS Sa Coma