CS de Son Servera - Llevant

Equip directiu

Director/a de ZBS : Caridad Cordovés Brito
Responsable infermeria d'EAP : Catalina Maria Pascual Limones
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Helena Silván de Avilés

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ des Pi Gros 20
07550-Son Servera


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 817 057

Veure mapa de localització de: CS de Son Servera - Llevant

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dimarts i dijous de 08.00h a 08.30h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 12.39 %
2.670

14-64 anys 71.52 %
15.412

>64 anys 16.09 %
3.468

Total: 21.550


UBS de Cala Millor


UBS de Sa Coma


UBS de Son Carrió


UBS de Sant Llorenç

Cartera de Servicios

  • Programa d'atenció domiciliària
  • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
  • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
  • Consulta de medicina de família.
  • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
  • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
  • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
  • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
  • Consulta de pediatria i atenció al nin.
  • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques