Coordinació de sistemes d'informació clínica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació de sistemes d'infomació clínica

El coordinació de sistemes d'infomació clínica està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària.
Responsable de Coordinació

Fernando Barturen Fernandez

Ubicació i Contacte

Coordinació de sistemes d'infomació clínica
Direcció d'Assistència Sanitària
Hospital Joan March - Edifici Cimera Caubet

Carretera Palma-Sóller, km 12

07110 Bunyola - Illes Balears
Tel. 971613186

Òrgans de gestió

Unitat de Desenvolupament d'Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària