Unitat de Genètica-Genòmica de les Illes Balears (GENIB)

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Unitat de Genètica i Genòmica de les Illes Balears (GENIB)

La Unitat de Genètica i Genòmica de les illes Balears (GENIB) es va constituir el 15 de desembre de 2017, amb la missió de garantir que qualsevol persona de les Illes Balears afectada per una malaltia de base genètica o amb risc de patir-la o de transmetre-la, o bé que el problema de salut requereixi tècniques d'anàlisi genètica o genòmica, disposi d'un accés equitatiu a l'avaluació clínica, al consell genètic i a les proves pertinents.

La GENIB depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) i reuneix nombroses unitats de dispositius assistencials diversos, en una estructura de gestión clínica transversal.

Tots els membres col·laboren activament per garantir un intercanvi d'informació adequat, per complementar el coneixement i obtenir els millors resultats.

El Comitè de Direcció, que es reunirà mensualment, té les següents funcions:

 1. Definir la planificació i l'estratègia.
 2. Determinar l'estructura i les modificacions de la cartera de serveis de la Unitat.
 3. Dissenyar, mantenir i actualitzar els fluxos de treball assistencials.
 4. Elaborar el manual de procediments i de funcionament intern.
 5. Establir els objectius anuals.
 6. Analitzar els resultats de la gestió de la Unitat.
 7. Aprovar les propostes d'activitat i el pressupost anual, que han de ser aprovats pel Servei de Salut.
 8. Redactar i aprovar la memòria anual de la Unitat.
 9. Participar activament en l'elaboració dels documents oficials de qualsevol caràcter que la Unitat hagi d'elaborar per raons organitzatives o administratives.
 10. Aprovar propostes de modificació en el disseny i el funcionament de les àrees de coneixement, i proposar els seus responsables.
 11. Impulsar propostes o indicacions d'estratègies o línies de treball que interessen als centres i/o al Servei de Salut en relació amb la Unitat.
 12. Proposar la incorporació de tecnologies de diagnòstic.
 13. Dissenyar i proposar les relacions institucionals externes.
Responsable de coordinació

Iciar Martínez Lopez

Ubicació i contacte

Unitat de Genètica i Genòmica de les Illes Balears (GENIB)
Hospital Universitari Son Espases
Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears
Tel. 871 20 50 00 Ext. 75545

Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Funcions
 1. Implantar i posar en funcionament la Unitat de Genètica i Genòmica de la Comunitat Autonóma Illes Balears (GENIB) garantint l'equitat i la qualitat en les prestacions establertes.
 2. Coordinar els recursos disponibles sota la seva dependència funcional, i adequar la dimensió i l'organització actuals a les necessitats assistencials de forma eficaç i eficient, en el context de la configuració geogràfica de la nostra comunitat.
 3. Introduir el procés d'avaluació d'incorporació de tecnologia en el disseny de la cartera de serveis, per a la qual cosa formarà part del grup nuclear de la Comissió de Valoració d'Incorporació de Tecnologies (CVIT)de l'IB-SALUT.
 4. Introduir sistemes d'informació específics que integrin diferents fonts (història clínica, tècniques d'imatge, determinacions, entorn social, etc.) i que permetin l'anàlisi d'activitat i l'avaluació de futurs escenaris assistencials.
 5. Sistematitzar la custòdia dels requisits ètics i de protecció de dades de l'activitat de la Unitat.
 6. Garantir la participació de grups d'experts en el desenvolupament de la genètica en la comunitat a través del lideratge i de procediments estandarditzats que facilitin la cooperació entre l'assistència clínica i la investigació.
 7. Facilitar la participació activa de tots els professionals i de tots els àmbits assistencials, a través de la formació continuada en l'assessorament genètic i les malalties de base familiar. Establir aliances amb altres centres i estructures nacionals i internacionals per compartir coneixements i cooperar en el camp de la genètica i la genòmica.
Òrgan de gestió

L'òrgan de gestió, denominat Comitè d'Operacions, es reunirà setmanalment i en ell hi participaran responsables de les àrees d'anàlisis clíniques, anatomia patològica, cardiologia, dermatologia, genètica, hematologia, immunologia, microbiologia, oftalmologia, pediatria i psiquiatria, i també de qualsevol altra àrea clínica que el Comitè de Direcció consideri necessària.