Convocatories d'oposicions

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 08/09/2021 - Núm.6 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 6 de la revista IB-SALUT informa de setembre 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.


  Consultau també el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Convocatòria Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

Dades generals

Data: 29-07-2021

Estat: Convocatòria

Categoria: Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

Convocatòria: Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

Procés: concurs oposició

Places: 614 places per al torn lliure, 43 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat, 35 places per al torn de promoció interna, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat

Presentació d'instàncies

Data inici: 30-07-2021

Data fi: 30-08-2021

Sol·licitud d'inscripció electrònica: https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=SC0040OPOS&version=0

Guia d'ajuda: Consultar

Examen

La fase d'oposició es durà a terme el dia 12 de desembre de 2021, a les 10.00 hores, als llocs següents: -• Mallorca: UIB de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). Als edificis Gaspar Melchor Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Anselm Turmeda i Ramon Llull • Menorca: IES Cap de LLevant. Cami de Bintaufa, 16 CP 07702 Maó • Eivissa: IES Sa Blanca Dona, C/ d'es Raspallar ctra. nº 2, 07800 Eivissa

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image 1.0 INFORMACIÓ PROCESSOS SELECTIUS 12 DESEMBRE 2021
An Adobe Acrobat file Instruccions específiques09-12-2021
An Adobe Acrobat file Recomenacions servei prevenció09-12-2021
An Adobe Acrobat file ACCESSOS UIB i UBICACIÓ EDIFICIS09-12-2021
An Adobe Acrobat file NOTA INFORMATIVA CORRECCIÓ D'ERRORS09-12-2021
An Adobe Acrobat file INSTRUCCIONS COVID POSITIU10-12-2021
explore subfolder image 1.1 Nivells de català exigits i recomanacions per emplenar el formulari
An Adobe Acrobat file Nivell de català exigit29-07-2021
An Adobe Acrobat file Recomanacions per emplenar el formulari29-07-2021
explore subfolder image 1.2 Bibliografia recomanada
An Adobe Acrobat file Bibliografia recomanada29-07-2021
explore subfolder image 1.3 NOTA INFORMATIVA
An Adobe Acrobat file Sol.licitud de devolució d'ingressos 15-11-2021
An Adobe Acrobat file Declaració de veracitat de dades bancàries 15-11-2021
An Adobe Acrobat file Nota informativa 15-11-2021
explore subfolder image 2. Convocatòria
An Adobe Acrobat file Boib convocatòria29-07-2021
An Adobe Acrobat file Boib correcció errors 04-11-2021
An Adobe Acrobat file Boib correcció errors convocatòria 13-12-2021
An Adobe Acrobat file Boib segona crida examen17-01-2022
explore subfolder image 3. Llista d'admesos i exclosos
explore subfolder image 3.1 Llista provisional
An Adobe Acrobat file Llista provisional 06-10-2021
An Adobe Acrobat file Al.legacions llista prov admesos i exclosos06-10-2021
explore subfolder image 3.2 Llista definitiva
An Adobe Acrobat file Llista definitiva04-11-2021
explore subfolder image 4. Exàmens
explore subfolder image 4.1 1º Exàmen
explore subfolder image 4.1.1 Distribució aules
An Adobe Acrobat file AULES EDIFICI JOVELLANOS PI 07-12-2021
An Adobe Acrobat file AULES EDIFICI JOVELLANOS TLD 07-12-2021
An Adobe Acrobat file AULES EIVISSA TL 07-12-2021
An Adobe Acrobat file AULES EIVISSA TLD07-12-2021
An Adobe Acrobat file AULES MENORCA TLD 07-12-2021
An Adobe Acrobat file AULES MENORCA TL08-12-2021
An Adobe Acrobat file AULES EDIFICIS UIB TL09-12-2021
An Adobe Acrobat file 2 CRIDA AULA EIVISSA25-01-2022
An Adobe Acrobat file 2ª CRIDA AULA MALLORCA TL25-01-2022
An Adobe Acrobat file 2ª CRIDA AULA MALLORCA TLD25-01-2022
An Adobe Acrobat file 2ª CRIDA AULA MENORCA25-01-2022
explore subfolder image 4.1.2 Publicació respostes correctes
An Adobe Acrobat file Diligència respostes correctas PI 13-12-2021
An Adobe Acrobat file Diligéncia respostes correctes TL, TLD13-12-2021
An Adobe Acrobat file SOL·LICITUD impugnació preguntes13-12-2021
explore subfolder image 4.1.3 Model examen
An Adobe Acrobat file Model examen T.L 13-12-2021
An Adobe Acrobat file Model examen PI13-12-2021
explore subfolder image 4.1.4 Notes
explore subfolder image 4.1.4.1 notes provisionals
explore subfolder image 4.1.4.2 notes definitives
explore subfolder image 5. Mèrits
explore subfolder image 5.1 Autobarem
explore subfolder image 5.2 Llista provisional
explore subfolder image 5.3 Llista definitiva
explore subfolder image 6. Llista d'aspirants que han superat el concurs oposició