Convocatòria Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

Dades generals

Data de publicació de la convocatòria: 29-07-2021

Estat: Arxivada

Categoria: Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

Convocatòria: Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

Sistema d'accés: Concurs-oposició

Places: 696 places per al torn lliure, 49 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat, 35 places per al torn de promoció interna, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat

Presentació d'instàncies

Data inici: 30-07-2021

Data fi: 30-08-2021

Sol·licitud d'inscripció electrònica: Accés a la sol·licitud d'inscripció electrònica



Examen

La fase d'oposició es durà a terme el dia 12 de desembre de 2021, a les 10.00 hores, als llocs següents: -• Mallorca: UIB de les Illes Balears. Ctra. de Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). Als edificis Gaspar Melchor Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Anselm Turmeda i Ramon Llull • Menorca: IES Cap de LLevant. Cami de Bintaufa, 16 CP 07702 Maó • Eivissa: IES Sa Blanca Dona, C/ d'es Raspallar ctra. nº 2, 07800 Eivissa




Documentació de la convocatòria

Total Files Count :
Total Size :