Sector sanitari d'Eivissa i Formentera

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Crida pública: Sector Sanitari d'Eivissa i Formentera

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image 2017_11 Personal Tècnic de Grau Mitjà
An Adobe Acrobat file llamamiento público Técnico Prevencion catala08-11-2017
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala PTGM11-01-2018
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala PTGM20-09-2018
explore subfolder image 2018_1 OPTICO_A OPTOMETRISTA
An Adobe Acrobat file crida publica optic_optometrista_catala25-01-2018
An Adobe Acrobat file Dispensa OPTIC_CAT26-06-2018
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala Òptic_a Optometrista27-06-2018
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala Òptic_a Optometrista30-07-2018
explore subfolder image 2018_2 TÈCNICA ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA
An Adobe Acrobat file Crida pública T.E.Documentació Sanitària25-01-2018
explore subfolder image 2018_4 Tècnic_a de gestió de sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Crida pública Tècnic_a de gestió de sistemes i tecnologies de la informació_19031820-03-2018
An Adobe Acrobat file Resolucio anulació catala20-09-2018
explore subfolder image 2019_1 Podoleg_Podologa
An Adobe Acrobat file Crida_publica_ Podoleg_podologa14-05-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala podoleg30-05-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala podòleg07-06-2019
explore subfolder image 2019_2 Tècnic_a Superior Jurídic_a
A file of unknown type Convocatòria Crida Pública TSJ02-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala TSJ18-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala TSJ29-07-2019
explore subfolder image 2019_3 Psicòleg Clínic
An Adobe Acrobat file Resolució crida publica psicoleg clinic30-05-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala psicoleg clinic01-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala psicoleg clinic09-07-2019
explore subfolder image 2019_5 Dietista Nutricionista
An Adobe Acrobat file Crida pública dietista nutricionista08-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala dietista nutricionista24-07-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala dietista02-08-2019
explore subfolder image 2019_6 Tècnic_a superior d'administració i gestió
An Adobe Acrobat file Crida publica02-08-2019
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala TSAG04-10-2019
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala TSAG15-10-2019
explore subfolder image 2019_8 Infermer_Infermera especialista en infermeria del treball
An Adobe Acrobat file Crida pública infermer_infermera especialista en enfermeria del treball04-10-2019
An Adobe Acrobat file Resolucion desierta catala30-01-2020
explore subfolder image 2020_1 Pediatre d’atenció primària
An Adobe Acrobat file Crida publica pediatra primaria29-01-2020
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala pediatra AP25-08-2020
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala pediatra AP10-09-2020
explore subfolder image 2020_2 Terapeuta ocupacional
An Adobe Acrobat file Crida publica terapeuta ocupacional04-02-2020
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala terapeuta ocupacional25-08-2020
An Adobe Acrobat file Llista definitiva terapeuta ocupacional catala10-09-2020
explore subfolder image 2020_4 Odontòleg_estomatòleg
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud22-09-2020
An Adobe Acrobat file Crida publica22-09-2020
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala odontoleg28-10-2020
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala Odontoleg09-11-2020
explore subfolder image 2020_5 Tècnic_a de gestió de sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file 2020_5 Crida publica26-10-2020
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud26-10-2020
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala TGSI09-11-2020
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala TGSI26-11-2020
explore subfolder image 2020_6 Tècnic_a superior de l'àrea econòmica
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud10-11-2020
An Adobe Acrobat file Crida Pública TSAE català11-11-2020
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala TS Àrea Económica03-12-2020
An Adobe Acrobat file Llista definitiva catala TS Àrea Económica21-12-2020
explore subfolder image 2020_7 Tècnica superior especialista en sistemes i tecnologies de la informació
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud04-12-2020
An Adobe Acrobat file Crida Pública TSE en sistemes i tecnologia de la informació català04-12-2020
An Adobe Acrobat file Lista provisional TSE en sistemes i tecnologia de la informació catala22-12-2020
An Adobe Acrobat file Lista definitiva TSE en sistemes i tecnologia de la informació catala02-03-2021
explore subfolder image 2020_8 Logopeda
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud04-12-2020
An Adobe Acrobat file Crida Pública Logopeda català21-12-2020
An Adobe Acrobat file Lista provisional logopeda catala21-12-2020
An Adobe Acrobat file Resolució definitiva crida publica Logopeda_05012021_signed07-01-2021
explore subfolder image 2021_1 Terapeuta ocupacional
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud25-01-2021
An Adobe Acrobat file Crida publica terapeuta ocupacional25-01-2021
An Adobe Acrobat file Lista provisional terapeuta ocupacional catala22-02-2021
An Adobe Acrobat file Lista definitiva terapeuta ocupacional catala12-03-2021
An Adobe Acrobat file 210420 RESOLUCIÓN CORRECCIÓN DE ERRORES TERAPEUTAS_catalan_valida_valida22-04-2021
explore subfolder image 2021_2 T.E.Higienista Dental
An Adobe Acrobat file Crida publica higienista dental23-02-2021
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud23-02-2021
An Adobe Acrobat file Lista provisional higienista dental catala12-03-2021
An Adobe Acrobat file 20210331134551_Listadefinitivahigienistadentalcatala_valida_valida31-03-2021
explore subfolder image 2021_3 T.Gestió Sistemes Inform.
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud04-03-2021
An Adobe Acrobat file Crida publica firmada30-03-2021
An Adobe Acrobat file Lista provisional TGSI catala signat13-04-2021
An Adobe Acrobat file Lista definitiva TGSI catala29-04-2021
explore subfolder image 2021_4 Metge_Metgessa d'urgències d'Atenció primària
An Adobe Acrobat file Crida publica medico SUAP signed26-05-2021
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud26-05-2021
An Adobe Acrobat file Fecha megacode MUAP catala09-06-2021
An Adobe Acrobat file Llista provisional catala MUAP09-06-2021
An Adobe Acrobat file 8.2 210621 MEGACODELlistadefinitivacatalaMEDICOSUAPAPTES2021_0421-06-2021
An Adobe Acrobat file 8.2 210621 Llistadefinitivad'admesoscatalaMUAP2021_0421-06-2021
explore subfolder image 2021_5 Grup Gestió de la Funció Administrativa
An Adobe Acrobat file crida publica Grup de Gestió FA09-06-2021
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud10-06-2021
An Adobe Acrobat file 05Llistaprovisionalgrupgesti FA(cat)05-07-2021
An Adobe Acrobat file 2021_05 Llista definitiva d'admesos grup gestio FA(cat)19-07-2021
explore subfolder image 2021_6 Tècnic_Técnica de Gestió estadística
An Adobe Acrobat file crida publica Tècnic_Técnica de Gestió estadística09-06-2021
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud10-06-2021
An Adobe Acrobat file 06LlistaprovisionalTecnicGesti Estad stica(cat)05-07-2021
An Adobe Acrobat file 2021_06 Llista definitiva d'admesos Tecnic Gestio Estadistica(cat)19-07-2021
explore subfolder image 2021_7 Tècnic superior àrea econòmica
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud15-07-2021
An Adobe Acrobat file Crida Pública TSAE català 2021_715-07-2021
An Adobe Acrobat file 2021_07 Llista provisional TSAE (cat)20-08-2021
An Adobe Acrobat file 2021_07 Llista definitiva TSAE cat31-08-2021
explore subfolder image 2022_03 Farmacèutic AP
An Adobe Acrobat file Crida_FARMACEUTIC AP22-04-2022
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud22-04-2022
An Adobe Acrobat file 2022_04 Llista provisional Farmacèutic APcat_valida23-05-2022
An Adobe Acrobat file 2022_04 Llista definitiva Farmacèutic AP cat01-06-2022
explore subfolder image 2022_04 Odontòleg AP
An Adobe Acrobat file Crida_ODOLONTOLEG AP22-04-2022
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud22-04-2022
An Adobe Acrobat file 2022_04 Llista provisional Odontòleg AP cat23-05-2022
An Adobe Acrobat file 2022_04 Llista definitiva Odontòleg AP cat01-06-2022
explore subfolder image 2022_05 Enginyer
An Adobe Acrobat file 2022_05 Crida enginyer23-05-2022
An Adobe Acrobat file Solicitud - Sol·licitud23-05-2022
An Adobe Acrobat file 2022_05 Llista provisional Enginyer (cat)03-06-2022
An Adobe Acrobat file 2022_04 Llista definitiva Enginyer cat14-06-2022