Procediment ordinari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Procediment ordinari 2016 de carrera professional

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
An Adobe Acrobat file 39 - Resol. 22.10.19 correc. Resol. aprov. llistes definitives procediment ordinari carrera professional 201629-10-2019
An Adobe Acrobat file 38 - Correció Resolució aprovació llistes definitives procediment ordinari carrera professional 201613-12-2018
An Adobe Acrobat file 37 - Model sol·licitud reconducció 2017 (per emplenar amb ordinador)07-12-2018
An Adobe Acrobat file 36 - Model sol·licitud reconducció 2017 (per emplenar a mà)07-12-2018
An Adobe Acrobat file 35 - Resolució aprovació llistes definitives procediment ordinari carrera professional 201613-12-2018
An Adobe Acrobat file 34 - Llista provisional no assoleixen personal funcionari29-10-2018
An Adobe Acrobat file 33 - Llista provisional si assoleixen personal funcionari29-10-2018
An Adobe Acrobat file 32 - Llista provisional no assoleixen personal estatutari29-10-2018
An Adobe Acrobat file 31 - Llista provisional si assoleixen personal estatutari29-10-2018
An Adobe Acrobat file 30 - MODEL al·legacions29-10-2018
An Adobe Acrobat file 29 - Diligencia llista provisional nivell carrera29-10-2018
An Adobe Acrobat file 28 - Annex 4 llista definitiva personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès14-09-2018
An Adobe Acrobat file 27 - Annex 3 llista definitiva del personal estatutari exclòs14-09-2018
An Adobe Acrobat file 26 - Annex 2 llista definitiva de personal estatutari admès amb canvis en categoria profesional, grup professional o nivell de carrera 201614-09-2018
An Adobe Acrobat file 25 - Annex 1 llista definitiva del personal estatutari admès14-09-2018
An Adobe Acrobat file 24 - Resolució llistes definitives d'admesos i d'exclosos que han participat en la convocatòria 201614-09-2018
An Adobe Acrobat file 23 -Resolució designació membres comitès específics d'avaluació del Sistema de Carrera Professional28-08-2018
An Adobe Acrobat file 22 - Resolució modificacio convocatòria carrera ordinaria 201625-09-2018
An Adobe Acrobat file 21 - Anexo 5 document d'al-legacions14-06-2018
An Adobe Acrobat file 20 - Anexo 4 llista provisional personal funcionari Mesa Sectorial de Sanitat admès14-06-2018
An Adobe Acrobat file 19 - Anexo 3 llista provisional del personal estatutari exclòs14-06-2018
An Adobe Acrobat file 18 - Annex 2 llista provisional de personal estatutari admès amb canvis en categoria professional, grup professional o nivell de carrera14-06-2018
An Adobe Acrobat file 17 - Annex 1 llista provisional del personal estatutari admès14-06-2018
An Adobe Acrobat file 16 - Resolució llistes provisionals d'admesos i exclosos14-06-2018
An Adobe Acrobat file 15 - Sol·licitud model anul·lació tràmit telemàtic registre07-02-2018
An Adobe Acrobat file 14 - Resolució modificació resolució publicació mèrits procediment ordinari06-11-2018
An Adobe Acrobat file 13 - Resolució convocatòria carrera ordinària 201606-11-2018
An Adobe Acrobat file 12 - Annex_1 Bases de la convocatòria (2016)30-01-2018
An Adobe Acrobat file 11 - Annex_2 Model de sol·licitud (2016)30-01-2018
An Adobe Acrobat file 10 - Annex_3 Instruccions per tramitar la sol·licitud (2016)30-01-2018
An Adobe Acrobat file 09 - Annex_4 Ponderació dels romanents dels serveis prestats (2016)30-01-2018
An Adobe Acrobat file 08 - Annex_5 Sol·licitud de modificació de serveis prestats (2016)30-01-2018
An Adobe Acrobat file 07 - Annex_6 Relació dels mèrits en formació, docència i recerca30-01-2018
An Adobe Acrobat file 06 - Romanents derivats dels procediments 2006-2008 i 2015 de la carrera professional30-01-2018
An Adobe Acrobat file 05 - Participació en comitès específics de carrera29-01-2018
An Adobe Acrobat file 04 - Activitat formativa EBAP29-01-2018
An Adobe Acrobat file 03 - Resolució publicació mèrits procediment ordinari29-01-2018
An Adobe Acrobat file 02 - Modificació de la Resolució designació membres del Comitè Central d'Avaluació29-01-2018
An Adobe Acrobat file 01 – Resolució designació membres del Comité Central d’Avaluació de Carrera Professional29-01-2018