Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 112: Recomanacions de publicacions en xarxes socials

Introducció

Les xarxes socials a l’era digital s’han convertit en una eina poderosa per a la comunicació i la col·laboració en les entitats i col·lectius ciutadans; per mitjà d’aquestes xarxes es facilita el contacte amb el públic, de manera que es reforça la relació, augmenta la comunicació interna i externa, s’enforteixen els vincles, i s’aporta informació rellevant per millorar la relació entre les dues parts.

 

Les xarxes socials són plataformes clau per construir i mantenir relacions, tant personalment com professionalment, ja que el seu impacte és molt significatiu, i poden influir en la percepció dels altres sobre nosaltres i contribuir a la nostra reputació en línia.

 

Conceptes bàsics de protecció de dades en el sector de la salut

Dades personals: tota informació sobre una persona física identificada o identificable (l’interessat); es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, en particular per mitjà d’un identificador, com ara un nom, número d’identificació, dades de localització o diversos elements propis de la identitat física.

Dades relatives a la salut: dades personals relatives a la salut física o mental d’una persona física, inclosa la prestació de serveis d’atenció sanitària, que revelin informació sobre el seu estat de salut.

Tractament: qualsevol operació o conjunt d’operacions fetes sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com ara la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, etc.

 

Importància de les xarxes socials

 • Les xarxes socials són canals molt efectius per a la comunicació tant interna com externa .
 • Amb les xarxes socials es facilita la interacció i la col·laboració tant dins com fora de l’àmbit del Servei de Salut, compartint-ne actualitzacions i notícies.
 • També permeten establir i mantenir connexions professionals .
 • Faciliten la participació en grups i comunitats del sector.
 • Es poden fer servir per oferir accés a recursos educatius i afavorir la participació en l’ intercanvi de coneixements .
 • I contribueixen a l’ actualització i la divulgació d’informació i coneixements importants.

 

Bones pràctiques en perfil oficial, professional i personal

Perfil oficial: el perfil oficial del Servei de Salut de les Illes Balears ha de comptar amb una imatge o logo oficial que el representi. La informació i les publicacions han de ser verídiques, destacant esdeveniments, èxits i novetats, a més d’activitats diàries. L’administració està restringida a treballadors autoritzats i les imatges publicades requereixen permisos. El reconeixement se cerca per mitjà de publicacions actualitzades i verificades, i es considera una extensió de la identitat corporativa.

Perfil professional: el perfil professional dels treballadors del Servei de Salut ha de tenir una imatge que en reflecteixi el caràcter professional. La biografia ha de ser concisa i clara, amb connexions rellevants a l’àmbit professional. S’espera que comparteixi contingut verificat i educat, evitant temes que puguin afectar la imatge de l’entitat. La separació entre allò personal i professional és crucial, i s’encoratja a unir-se a perfils oficials per contribuir a la professionalització.

Perfil personal: El perfil personal permet més llibertat per elegir una imatge, sempre que no interfereixi amb les responsabilitats laborals. La configuració de privadesa és essencial per controlar qui accedeix a la informació personal. Les publicacions han de ser positives i respectuoses, i cal evitar controvèrsies. Es recomana mantenir comptes separats per a allò personal i professional, sent conscients que les publicacions personals poden afectar les responsabilitats laborals.

 

Impacte de les bones pràctiques a les xarxes socials

 • Protegir la informació personal és clau; evitau compartir-la en perfils oficials i professionals.
 • Assegurau-vos de la privadesa de les vostres connexions i denunciau els continguts inadequats.
 • Evitau comentaris sobre temes delicats.
 • Transmeteu informació veraç i seguiu les recomanacions de la Instrucció 4/2022 del Codi de Bones Pràctiques del Servei de Salut a les xarxes socials.

 

Conclusió

Les xarxes socials són vitals per a la comunicació en el Servei de Salut, ja que enforteixen les relacions internes i externes. La comprensió de protecció de dades és essencial, especialment en temes de salut. Els perfils oficials han de reflectir la identitat corporativa, els professionals destaquen la imatge professional i els personals requereixen privadesa i positivitat. La seguretat en connexions, la prevenció de comentaris inadequats i la transmissió d’informació veraç són fonamentals. Seguir el Codi de Bones Pràctiques reforça la integritat en la gestió de perfils. En resum, les bones pràctiques a les xarxes socials són clau per a la seguretat i la reputació en línia del Servei de Salut.

 

Recursos i informació addicionals

Disposam de recursos addicionals que poden ajudar en l’ús de xarxes socials, útils tant a nivell personal com professional:

 • Blog de l’INCIBE sobre bones pràctiques a les xarxes socials.
 • Política de l’INCIBE per implantar bones pràctiques a les xarxes socials corporatives.