Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Teletreball

Butlletí núm.80 - Bones pràctiques en el teletreball

Segons el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància es defineix el treball a distància com la «forma d’organització del treball o de realització de l’activitat laboral segons la qual aquesta es presta en el domicili de la persona treballadora o en el lloc elegit per ella, durant tota la seva jornada o part d’aquesta, amb caràcter regular». Així mateix, també defineix el teletreball com «el treball a distància que es porta a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació» (BOE núm. 253, de 23/09/2020).

 

Per poder dur a terme l'acompliment d'aquestes activitats laborals, generalment, es necessiten diversos mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació; és a dir: ordinadors, portàtils, telèfons d'empresa, tauletes, etc. Aquests poden ser propietat de l'organisme, de proveïdors externs, dels mateixos usuaris (coneguts com a BYOD (bring your own device), etc.

 

Cal destacar que, durant l’any 2020, la pandèmia de la COVID-19 ha canviat notablement la manera de treballar i ha sorgit la necessitat d'implantar el treball remot o teletreball en molts organismes, quelcom que anteriorment no tenia lloc. De fet, segons un estudi fet per IvieLAB, de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, «durant el 2019 només un 4,8 % dels ocupats teletreballaven. Durant el 2020, aquest percentatge s'ha incrementat fins al 34 % del total».

És per això pel que ha sorgit la necessitat de controlar el treball a distància i amb ell, la regulació del teletreball. En aquest sentit, els organismes hauran de mantenir unes mesures de seguretat per protegir els dispositius de ciberatacs, garantir connexions remotes segures, l’ús segur del núvol, etc.

 

Per aquest motiu, des de l'Oficina de Seguretat, volem oferir una sèrie de consells i bones pràctiques en el teletreball:

 

 1. Protegiu la vostra connexió a internet

Utilitzau, preferiblement, la xarxa domèstica, protegida amb contrasenya. Evitau utilitzar xarxes wifi públiques, ja que moltes no solen ser segures. Si no disposau de xarxa domèstica, és millor utilitzar la connexió contractada amb la vostra companyia telefònica.

 

 1. Utilitzau una xarxa privada virtual o VPN

Connectau-vos per mitjà d'una VPN gestionada pel vostre organisme. En establir una connexió amb VPN, la integritat de les dades i la seva confidencialitat queda protegida per les eines i polítiques de seguretat establertes per l'organisme. El Servei de Salut de les Illes Balears ofereix com a eines de connexió per VPN les següents: FortiClient i Citrix.

 

 1. Informau l'organisme de qualsevol incident

Sempre que sospiteu que pot haver ocorregut un incident de seguretat en el vostre equip, informau-ne els responsables de seguretat de l'organisme perquè es puguin gestionar aquests incidents segons els procediments establerts. Així mateix, us recomanam consultar el Butlletí 74 – Institut Nacional de Ciberseguretat a Espanya (INCIBE).

 

 1. Gestionau de manera correcta les contrasenyes

És convenient renovar les contrasenyes, com a mínim, cada tres mesos. Igualment, recordau utilitzar sempre contrasenyes robustes i difícils d'endevinar. No les heu d’anotar a papers ni compartir amb ningú.

 

 1. No utilitzeu l'ordinador de la feina per a ús personal

Evitau utilitzar l'equip de l'entitat per a un ús personal, amb la finalitat d'evitar la possible infecció si visitau pàgines no autoritzades o innecessàries.

 

 1. Parau esment a casos de pesca (phishing)

Revisau amb atenció si es tracta d'un possible cas de pesca o phishing amb el qual intenten suplantar la identitat d'un compte legítim (entitat bancària, companyies energètiques, etc.) per aconseguir robar informació i cometre un frau. Per tant, no reveleu informació personal ni de l'organisme. Us recomanam consultar el Butlletí 72 – Bones pràctiques en l'ús del correu electrònic i el Butlletí 74 – Institut Nacional de Ciberseguretat a Espanya (INCIBE).

 

 1. No utilitzeu dispositius extraïbles, tret que sigui imprescindible

Utilitzau només dispositius extraïbles com, per exemple, USB o memòries externes de l'organisme, en el cas que sigui necessari. A més, és recomanable que aquests tinguin la possibilitat de ser xifrats. Per a més informació, revisau el Butlletí 74 – Institut Nacional de Ciberseguretat a Espanya (INCIBE).

 

 1. No descarregueu cap programari des de l'ordinador de la feina

S'ha de comprovar que l'aplicació compleix amb tots els requisits de seguretat i descarregar només aquelles que provenen de les tendes oficials i permeses per la vostra entitat.

 

 1. Mantingueu els dispositius actualitzats

Les actualitzacions de programari no són només per introduir funcionalitats noves, sinó que també són per corregir bretxes de seguretat. Es recomana mantenir actualitzats tots els dispositius que utilitzeu com a eines de teletreball. 

 

 1. Protegiu els vostres dispositius amb un antivirus actiu i actualitzat

Protegiu els vostres dispositius amb un antivirus sempre actiu i actualitzat: és una barrera senzilla i eficaç per protegir els vostres dispositius dels cibercriminals. És interessant llegir el Butlletí 78 – Propostes d'antivirus gratuïts per a ordinadors personals.

 

 1. Tancau les sessions dels equips en acabar la jornada

Una vegada finalitzada la jornada laboral, recordau bloquejar i tancar els equips, ja que qualsevol persona que tingui accés al vostre lloc de feina pot accedir a les vostres dades i aplicacions.

 

 1. No heu de compartir els dispositius de treball amb altres persones

Evitau que altres persones accedeixin al vostre equip de treball, amb la finalitat d'evitar que puguin accedir a informació de l'entitat o que es produeixi un error humà en els sistemes.

 

Us suggerim que, com a informació addicional, consulteu les guies següents:

 

Amb aquests consells de seguretat volem aportar les pautes de seguretat bàsiques per reduir notablement la possibilitat de ser víctimes d’una infecció o pèrdua de la nostra informació durant el teletreball.