Dades d'atenció primària

Accés a la informació pública sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears

Demores a l'atenció primària

Definicions

Les dades que es mostren en aquest quadre són relatives a l'activitat programada dels centres de salut en horari ordinari de dilluns a divendres. No inclouen, per tant, activitat d'atenció continuada duta a terme en horari de nits, caps de setmana ni dies festius. 

 

 

  • Consultes ateses per professional i dia en atenció primària

    Mitjana de visites telefòniques i presencials ateses cada dia pels metges de família i pediatres.

  • Demora mitjana de les visites presencials

    Nombre de dies laborables que l’usuari ha d’esperar de mitjana per ser atès presencialment pel metge de família o pediatra del centre de salut.

  • Demora mitjana de les visites telefòniques

    Nombre de dies laborables que l’usuari ha d’esperar de mitjana per ser atès telefònicament en la consulta del metge de família o pediatra del centre de salut.

Dades