Serveis de prestació farmacèutica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis de prestació farmacèutica

La prestació farmacèutica comprèn els medicaments, els productes sanitaris i el conjunt d'actuacions que permeten que els pacients rebin l'atenció farmacèutica segons les seves necessitats clíniques, amb la dosi precisa i durant el període de temps adequat, que comporti el menor cost possible per a ells i per a la comunitat.

Et pot interessar

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.