Serveis de prestació amb productes dietètics

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis de prestació amb productes dietètics

La prestació amb productes dietètics comprèn la dispensació dels trataments dietoterapèutics a les persones que pateixin determinats transtorns metabòlics congènits i la nutrició enteral domiciliària per pacients als que no es possible cubrir les seves necessitats nutricionals, a causa de la seva situació clínica, amb aliments de consum diari.

Aquesta prestació es facilita pel servei de salut o donarà lloc a ajudes econòmiques, en els casos i d'acord amb les normes que reglamentàriament s'han establert. Inclou:

 

  1. Prestació amb productes dietètics
  2. Conceptes
  3. Responsable de la indicació
  4. Procediment d'obtenció
  5. Requisits per l'accés a la prestació
  6. Situacions clíniques del pacient que justifiquen la necessitat de la indicació
  7. Trastorns metablics congènits susceptibles de tratamiets dietoteràpics
  8. Patologies subsidiàries de nutrició enteral domiciliària