UBS Ses Roques Llises (Vilafranca)

CS de Vilafranca - Ses Roques Llises

Equip directiu

Director/a de ZBS : Joan Miquel Roca Espinar
Responsable infermeria d'EAP : Joan Miquel Roca Espinar
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Antonia Maria Amengual Salleras

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Costa i Llobera 4
07250-Vilafranca de Bonany


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 560 670

Veure mapa de localització de: CS de Vilafranca - Ses Roques Llises

HORARI

Dilluns a dijous de 8-20.00 h
Divendres de 8-15 h. A partir de les 15 fins les 21 h
Dilluns a divendres, el CS disposarà de Metge de PAC mòbil i d'Infermera de reforç.

ANALÍTIQUES

Dimecres i divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 14.26 %
2.572

14-64 anys 65.33 %
11.785

>64 anys 20.42 %
3.683

Total: 18.040


UBS de Montuïri


UBS de Porreres


UBS de Petra


UBS de Sant Joan


UBS de Ariany

Cartera de Servicios

 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Atenció a l'ancià
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques