CS de Son Servera - Llevant

Equip directiu

Coordinador de centres : Caridad Cordovés Brito
Coordinador d'infermeria : Catalina Maria Pascual Limones
Coordinador d'administració : Helena Silván de Avilés

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ des Pi Gros 20
07550-Son Servera


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 817 057

Veure mapa de localització de: CS de Son Servera - Llevant

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dimarts i divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 14.94 %
3.053

14-64 anys 70.17 %
14.340

>64 anys 14.89 %
3.043

Total: 20.436


UBS de Cala Millor


UBS de Sa Coma


UBS de Son Carrió


UBS de Sant Llorenç

Cartera de Servicios

  • Programa d'atenció domiciliària
  • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
  • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
  • Consulta de medicina de família.
  • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
  • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
  • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
  • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
  • Consulta de pediatria i atenció al nin.
  • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.